Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Najnowsze komunikaty.
  • Ostatnia zmiana 25.11.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Najnowsze komunikaty   Szanowni Kandydaci - zapraszamy do zapoznania się
   z oferowanymi kierunkami studiów i zasadami rekrutacji na 2023/2024:

    

    

    
    

   Najważniejsze kwestie związane z rekrutacją:

   • dokumenty składają wyłącznie zakwalifikowani kandydaci
   • osoby znajdujące się na listach rezerwowych biorą udział w dalszej rekrutacji aż do momentu zakwalifikowania bądź końca rekrutacji (wypełnienia limitu przyjęć)
   • pozycję na listach rezerwowych można sprawdzać na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl
   • dokumenty można przesłać pocztą/kurierem, przynieść osobiście lub przekazać przez osobę trzecią (pełnomocnictwo nie jest wymagane) - warunek: muszą dotrzeć w terminie składania dokumentów, który podajemy przy każdej liście
   • wymagamy zaświadczenia od lekarza medycyny pracy razem z innymi dokumentami, skierowanie można odebrać w Biurze lub otrzymać e-mailem
   • przyjmujemy wyłącznie oryginał świadectwa maturalnego (odpisy i ksera notarialne nie będą przyjmowane)

    

   Biuro Promocji i Rekrutacji mieści się w lewym skrzydle Pałacu Branickich

   czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

   e-mail: brip@umb.edu.pl 

   telefon: 85 748 54 73 lub 506 374 319

   adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1