• Ostatnia zmiana 11.08.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Najnowsze komunikaty


   Informujemy, że 15 sierpnia 2022r. (poniedziałek) Biuro Promocji i Rekrutacji będzie nieczynne.
    

   Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministra Zdrowia w sprawie "Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

    

   Szanowni Kandydaci
    

   • do 20 sierpnia potrwają zapisy na studia jednolite niestacjonarne na kierunki: Lekarski i Lekarsko-dentystyczny; przypominamy też, że wynik z każdego wymaganego przedmiotu nie może być niższy od 30%
    
   • listy zakwalifikowanych, listy rezerwowe oraz terminy kolejnych publikujemy na stronie www.listyrankingowe.umb.edu.pl
    
   • Informujemy, że od momentu opublikowania pierwszych list, wpisywanie lub zmiana wyników będzie możliwa tylko po złożeniu wniosku za pomocą zakładki "zgłoś problem/podanie" dostępnej na koncie w IRK. Zmiany dokona członek komisji rekrutacyjnej.
    
    

   Najważniejsze kwestie związane z rekrutacją:

   • Dokumenty składają wyłącznie zakwalifikowani kandydaci.
   • Osoby znajdujące się na liście rezerwowej biorą udział w dalszej rekrutacji aż do momentu zakwalifikowania bądź końca rekrutacji (wypełnienia limitu przyjęć).
   • NIE wysyłamy powiadomień o zakwalifikowaniu, kandydaci sami sprawdzają swój status i pozycję na listach na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl
   • Dokumenty można przesłać pocztą/kurierem, przynieść osobiście lub przekazać przez osobę trzecią (pełnomocnictwo nie jest wymagane). Muszą dotrzeć w terminie składania dokumentów podanym przy każdej liście.
   • Wymagamy zaświadczenia od lekarza medycyny pracy razem z innymi dokumentami
   • Przyjmujemy wyłącznie oryginał świadectwa maturalnego (odpisy i ksera notarialne nie będą przyjmowane)
   • Nie wymagamy papierowych potwierdzeń opłat rekrutacyjnych ani kserokopii dowodów osobistych

    

   -> zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi kierunkami studiów i zasadami rekrutacji na 2022/2023

    

   Biuro Promocji i Rekrutacji mieści się w lewym skrzydle Pałacu Branickich

   czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

   e-mail: brip@umb.edu.pl,  tel. 85 748 5473