Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PAŹDZIERNIK.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2019 przez Administrator UMB

  PAŹDZIERNIK

   

  • 22 października 2019 r. – WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Regulaminu praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów)

   

  • 16 października 2019 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  (przyjęcie wzorów sylabusów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim )

   

  • 14 października 2019 r. – raport z przeglądu zasobów Biblioteki UMB wspomagających proces kształcenia

   

  • 7 października 2019 r. –  raport Wydziałowej Komisji oraz Wydziałowego Zespołu końcowy z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2018/2019

   

  • 4 października 2019 r. – raport kanclerza z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia

   

  • 4 października 2019 r. WNoZ – raport końcowy z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2018/2019

   

  • 1 października 2019 r. – raport z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok 2018