Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Działalność opiniodawcza medyczno - sądowa.
 • Ostatnia zmiana 17.07.2020 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Działalność opiniodawcza medyczno - sądowa

   

  Do działalności opiniodawczej medyczno-sądowej wykonywanych w ramach zleceń zalicza się:

   

  - wydawanie opinii w zakresie oceny obrażeń ciała i stanu zdrowia dla celów postępowania karnego (obdukcje lekarskie);

   

  - wydawanie opinii w zakresie oceny obrażeń ciała i stanu zdrowia dla celów postępowania karnego i cywilnego na zlecenie

  instytucji;

   

   - opiniowanie na podstawie akt postępowania na zlecenie organów Wymiaru Sprawiedliwości;

   

   - wykonywanie sekcji zwłok;

   

  - genetyczne badania dowodów rzeczowych;

   

   - badania w zakresie spornego ojcostwa na podstawie DNA, na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości oraz osób

  prywatnych;

   

   - kryminalistyczne badania dowodów rzeczowych;

   

   - wykonywanie ekspertyz toksykologicznych materiału biologicznego pochodzącego od osób żywych i ze zwłok oraz w dowodach

  rzeczowych.