Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dydaktyka.
 • Dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 05.02.2018 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Dydaktyka

   

  W Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

   

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Kierunek: Lekarski  

   

  Fakultet dla I roku:

  • Problemy prawa w medycynie 

   

  Fakultety dla lat II - V:

  • Prawa lekarza
  • Prawa pacjenta
  • Prawne aspekty leczenia niepłodności
  • Prawo w psychiatrii

   

  Kierunek: Lekarsko - dentystyczny 

  • Prawo i etyka w stomatologii - IV rok

   

  Studia doktoranckie

  • Prawo w badaniach biomedycznych

  • Prawo w badaniach na zwierzętach 

   

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  Kierunek: Dietetyka

  • Prawo w ochronie zdrowia - II rok studia I stopnia
  • Ochrona własności intelektualnej - II rok studia I stopnia

   

  Kierunek: Elektroradiologia

  • Ustawodawstwo zawodowe w elektroradiologii - I rok studia II stopnia

   

  Kierunek: Logopedia z fonoaudiologią

  • Prawo medyczne - II r. studia I stopnia

   

  Kierunek: Fizjoterapia

  • Prawo - III rok studia I stopnia

   

  Kierunek: Pielęgniarstwo

  • Prawo - I rok studia I stopnia

   

  Kierunek: Położnictwo

  • Prawo - II rok studia I stopnia
  • Ustawodawstwo zawodowe położnej. Wymogi europejskie - I rok studia II stopnia

   

  Kierunek: Ratownictwo medyczne

  • Propedeutyka prawa i prawo ochrony zdrowia - I rok studia I stopnia
  • Prawo ochrony zdrowia - I rok studia I stopnia Moduł B
  • Aspekty prawne w ratownictwie - III rok studia I stopnia Moduł A

   

  Kierunek: Zdrowie Publiczne

  • Podstawy prawa - I rok studia I stopnia
  • Podstawy prawa administracyjnego/Administracja centralna i terytorialna w Polsce - I rok studia I stopnia
  • Prawo ochrony zdrowia - II rok studia I stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - II rok studia I stopnia
  • Konstytucyjne systemy organów państwowych/Prawo konstytucyjne - II rok studia I stopnia
  • Prawo ochrony własności intelektualnej - III rok studia I stopnia
  • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia/Aspekty prawne zawodów medycznych - III rok studia I stopnia
  • Prawo zdrowia publicznego - I rok studia II stopnia stacjonarne
  • System prawa w Polsce/Cywilnoprawne problemy w ochronie zdrowia - I rok studia II stopnia stacjonarne
  • Prawo gospodarcze i handlowe/Prawo spółek - I rok studia II stopnia stacjonarne
  • System prawa w Polsce/Postępowanie administracyjne - I rok studia II stopnia niestacjonarne
  • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy - II rok studia II stopnia stacjonarne
  • Prawo umów/Postępowanie administracyjne - II rok studia II stopnia stacjonarne
  • Ochrona własności intelektualnej/Przedsiębiorczość akademicka - II rok studia II stopnia stacjonarne
  • Prawo zdrowia publicznego - II rok studia II stopnia stacjonarne
  • Ubezpieczenia społeczne - II rok studia II stopnia stacjonarne