Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć.
 • Ostatnia zmiana 30.09.2023 przez Zakład Radiologii

  Tematyka zajęć

  Tematy ćwiczeń i seminariów rok II stomatologii

  semestr III rok akademicki 2023/2024

                                                Tematy ćwiczeń:

  1.Podstawy fizyczne radiologii

   - rodzaje promieniowania

  - własności promieniowania RTG

  - wzajemnie oddziaływanie promieniowania RTG i materii

  2. Podstawy techniczne radiologii

    - główne elementy budowy aparatu RTG i lampy rentgenowskiej

    - aparatura stosowana w diagnostyce obrazowej           

    3. Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersi

   - metody diagnostyczne: radiologia klasyczna, tomografia komputerowa(TK),

      rezonans magnetyczny(MR), diagnostyka naczyń (metody klasyczne i wykorzystujące techniki cyfrowe),  rodzaje środków kontrastowych

  4.Diagnostyka obrazowa narządów jamy brzusznej

  - metody diagnostyczne: radiologia klasyczna. Tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny(MR)

  5.Diagnostyka radiologiczna układu kostnego

  - osteoporoza, osteoliza, osteoskleroza, odczyny okostnowe

   - urazy kości i stawów w obrazie RTG

                          Tematy seminariów

  1. Fizyczne i techniczne podstawy działania aparatury rentgenowskiej.

   - właściwości promieniowania X, oddziaływanie promieniowania X z materią, aparat do zdjęć zębowych, pantomograf, CBCT.

   -  zdjęcie klatki piersiowej i jamy brzusznej technika wykonania, wskazania, przeciwwskazania.

   - TK, MRI, USG - przebieg badania, wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia.

  2. Ochrona radiologiczna personelu i pacjenta.

  - podstawowe projekcje i techniki stosowane w radiologii stomatologicznej.

  - przygotowanie pacjenta do badań stomatologicznych

  - przebieg badań obrazowych wykorzystywanych w stomatologii