Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

  Harmonogram zajęć

  PROPEDEUTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH III ROK LEKARSKI - ćwiczenia

  Zajęcia odbywają się w Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  wg harmonogramu zajęć III roku - semestr zimowy

  Godz. 8.00-11.00

   

  Tematy ćwiczeń:

  1

  Schemat wywiadu.

  2

  Dolegliwości ogólne.

  3

  Dolegliwości ze strony układu krążeniowo- oddechowego.

  4

  Dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

  5

  Dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego i kostno-stawowego.

  6

  Badanie ogólne pacjenta. Badanie głowy i szyi.

  7

  Badanie ogólne klatki piersiowej, badanie układu oddechowego.

  8

  Badanie serca i naczyń obwodowych.

  9

  Badanie ogólne brzucha, badanie wątroby. Badanie śledziony, jelit, badanie per rectum.

  10

  Badanie układu moczowo-płciowego. Badanie układu kostno-stawowego.

  11

  Samodzielne opracowanie historii choroby – wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja chorych., różnicowane i leczenie.

  12

  Podstawy elektrokardiografii, demonstracja typowych krzywych ekg w zawale mięśnia sercowego, zaburzeniach rytmu i przewodnictwa.

  13

  Demonstracja przypadków ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniu przedmiotowym.

  14

  Zaliczenie historii choroby

  15

  Zaliczenie bloku

  - badanie przedmiotowe i podmiotowe- zaliczenie umiejętności praktycznego wykonania badania

  - zaliczenie pisemne (5 pytań w formie otwartej)