Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studia doktoranckie WNoZ.
  • Studia doktoranckie WNoZ.