Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 06.03.2024 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Harmonogram zajęć

   

  III rok WL ST. - rok akademicki 2023/2024

   

   

  FAKULTET „Zagadki kryminalne - fakty, mity, kontrowersje”

   

   

  - godz. 15.30 – 20.00 - s. 2.18 ZMS

   

   

  Temat

  Data

  wtorki

  1.

   

  Problem przestępczości w Polsce. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zabójstwa, pobicia, rozboje, zgwałcenia, pedofilia itp.)

  Kryminalistyka. Współczesne metody kryminalistyczne.

  Techniki kryminalistyczne w teorii i praktyce czyli CSI po polsku.

  09.04

  2.

   

  Odpowiedź na siedem złotych pytań śledztwa: kto? co? gdzie? za pomocą czego? dlaczego? w jaki sposób? kiedy?.

  Przegląd różnych typów zbrodni z uwzględnieniem metod kryminalistycznych w ich rozwiązaniu.

  Waga zebranych w śledztwie dowodów dla uzyskania skazania sprawcy w procesie karnym.

  Oskarżenie i obrona. Zainscenizowanie procesu sądowego.

  16.04

  3.

   

  Kim jest ofiara? Metody śledcze pozwalające na ustalenie ofiary przestępstwa.

  Rola profilera, medyka sądowego, technika kryminalistyki oraz czynności na miejsca zdarzenia.

  Co więcej wiemy o ofierze? Analiza bilingów, danych komputerowych, świadkowie.

  Czy znamy sprawcę? Metody śledcze pozwalające na typowania sprawcy czynu zbrodniczego.

  Badania daktyloskopijne, traseologiczne, mechanoskopowe, fonoskopowe, osmologiczne, fizykochemiczne w tym ślady broni palnej oraz typowanie psychologiczne sprawcy.

  23.04

  4.

   

  Ślady kryminalistyczne, ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie, zajęcia z możliwością praktycznego ujawnienia i zabezpieczenia śladu kryminalistycznego.

  Ślady krwi w praktyce śledczej. Rola mikrośladów w procesie śledczym i typowaniu uczestników zdarzenia.

  07.05

  5.

   

  Jaką informację niesie DNA zabezpieczone na miejscach zbrodni, czyli o pewnych dowodach i pewnych trudnościach w ich interpretacji i zabezpieczaniu.

  Jak współczesna toksykologia sądowa pozwala na ocenę zachowania ofiary i sprawcy?

  14.05

   

   

   

  III rok WL NST. - rok akademicki 2023/2024

   

   

  FAKULTET „Zagadki kryminalne - fakty, mity, kontrowersje”

   

   

  - godz. 15.15 – 19.45 - s. 2.18 ZMS

   

   

  Temat

  Data

  poniedziałki

  1.

   

  Problem przestępczości w Polsce. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zabójstwa, pobicia, rozboje, zgwałcenia, pedofilia itp.)

  Kryminalistyka. Współczesne metody kryminalistyczne.

  Techniki kryminalistyczne w teorii i praktyce czyli CSI po polsku.

  08.04

  2.

   

  Kim jest ofiara? Metody śledcze pozwalające na ustalenie ofiary przestępstwa.

  Rola profilera, medyka sądowego, technika kryminalistyki oraz czynności na miejsca zdarzenia.

  Co więcej wiemy o ofierze? Analiza bilingów, danych komputerowych, świadkowie.

  Czy znamy sprawcę? Metody śledcze pozwalające na typowania sprawcy czynu zbrodniczego.

  Badania daktyloskopijne, traseologiczne, mechanoskopowe, fonoskopowe, osmologiczne, fizykochemiczne w tym ślady broni palnej oraz typowanie psychologiczne sprawcy.

   

  15.04

  3.

  Odpowiedź na siedem złotych pytań śledztwa: kto? co? gdzie? za pomocą czego? dlaczego? w jaki sposób? kiedy?.

  Przegląd różnych typów zbrodni z uwzględnieniem metod kryminalistycznych w ich rozwiązaniu.

  Waga zebranych w śledztwie dowodów dla uzyskania skazania sprawcy w procesie karnym.

  Oskarżenie i obrona. Zainscenizowanie procesu sądowego.

  22.04

  4.

   

  Ślady kryminalistyczne, ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie, zajęcia z możliwością praktycznego ujawnienia i zabezpieczenia śladu kryminalistycznego.

  Ślady krwi w praktyce śledczej. Rola mikrośladów w procesie śledczym i typowaniu uczestników zdarzenia.

  13.05

  5.

   

  Jaką informację niesie DNA zabezpieczone na miejscach zbrodni, czyli o pewnych dowodach i pewnych trudnościach w ich interpretacji i zabezpieczaniu.

  Jak współczesna toksykologia sądowa pozwala na ocenę zachowania ofiary i sprawcy?

  20.05