Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 27.01.2021 przez Zakład Radiologii

  Tematyka wykładów

  Wykłady

  1. Ochrona radiologiczna personelu i pacjenta
  2. Podstawy powstawania obrazu w radiologii
  3. Badania radiologiczne wykorzystywane w stomatologii
  4. Anatomia radiologiczna żuchwy
  5. Anatomia radiologiczna szczęki
  6. Stawy skroniowo-żuchwowe – anatomia, badania rtg
  7. Zalety i wady rtg pantomograficznego
  8. Rtg cefalometryczne – wykorzystanie w planowaniu leczenia protetycznego i ortodontycznego
  9. Techniki cyfrowe wykorzystywane w wewnątrzustnej radiologii stomatologicznej: radiowizjografia, płytki fosforanowe
  10. CBCT – nowe możliwości planowania leczenia protetycznego i ortodontycznego

  Ćwiczenia 

  1. Aparat do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych – budowa, zastosowanie
  2. Aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych – budowa, możliwości diagnostyczne
  3. Anatomia radiologiczna szczęki – zdjęcia wewnatrzustne i pantomograficzne
  4. Anatomia radiologiczna żuchwy – zdjęcia wewnątrzustne i pantomograficzne
  5. Stawy skroniowo-żuchwowe  -  wykorzystywane badania,anatomia
  6. Rodzaje zdjęć cefalometrycznych, podstawy analizy cefalometrycznej
  7. Ocena nieprawidłowości zębowych na podstawie zdjęć wewnątrzustnych, pantomograficznych i cefalometrycznych
  8. CBCT – budowa, możliwości diagnostyczne
  9. Praktyczne zastosowanie technik cyfrowych (CBCT) w planowania leczenia protetycznego i ortodontrycznego
  10. Zaliczenie ćwiczeń