Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

  Aktualności

   

   

  Ćwiczenia z propedeutyki interny w Klinice Kardiologii Inwazyjnej odbywają się w formie stacjonarnej.

   

  Na zajęciach studenci są zobowiązani do noszenia strojów medycznych oraz do zakrywania ust i nosa maseczkami. 

   

  W ramach ćwiczeń, każda grupa będzie miała jedne zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej (ul. Szpitalna 30). O terminie symulacji grupy zostaną poinformowane przez swoich asystentów. W Centrum Symulacji Medycznej należy mieć strój medyczny lub fatruch, obuwie na zmianę oraz stetoskop. Obecność na zajęciach z symulacji medycznych jest obowiązkowa. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje niezaliczeniem bloku.