Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Historia.
 • Ostatnia zmiana 12.07.2017 przez Zakład Radiologii

  Historia

   

  • Rok powołania jednostki: 1953r.

   

  • Dotychczasowi kierownicy jednostki oraz lata ich urzędowania
   • dr hab. n. med. Stanisław Boczoń 1953 – 1965r.
   • dr hab. n. med. Jarosław Szmurło 1965 – 1967r.
   • dr hab. n. med. Roman Marciniak 1967 – 1971r.
   • dr hab. n. med. Jarosław Szmurło 1972 – 1982r.
   • dr n med. Waldemar Szwaykowski 1982 – 1991r.
   • dr n med. Stanisław Szulc 1991 – 1997r.
   • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki 1997 – 2008r.

   

  • Obecny kierownik jednostki
   • prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska 2008 – obecnie

   

  Początki Zakładu Radiologii Akademii Medycznej w Białymstoku sięgają roku 1953, kiedy to w maju rozpoczęła się jego organizacja na bazie Wojewódzkiej Przychodni Rentgenowskiej. Poza pracowniami diagnostycznymi uruchomiono wówczas Pracownię Rentgenoterapeutyczną oraz liczący 15 łóżek oddział chorych administracyjnie należący do Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego.
  Kierownikiem Zakładu Radiologii (a właściwie Kliniki Radiologicznej jak brzmiała ówczesna nazwa w roku akad. 1953/54), od września 1953 roku został pochodzący z Poznania, docent kontraktowy Stanisław Boczoń. W początkowym okresie pracę usługową i dydaktyczną wykonywały dwie osoby – kierownik Zakładu oraz starszy asystent lek. Stanisława Wojciechowska – Bańkowska. Laborantką rentgenowską była od początku technik Halina Pacholska - Daniszewska. W ciągu roku liczba asystentów powiększyła się o trzech – do skromnego zespołu dołączyli lek. Janina Brzostowska, Zahira Sulkiewicz oraz Bazyli Żamojda, a w następnych latach lekarze - Sylwester Stępień, Leszek Ciemięga, Jarosław Szmurło.
  Ze względu na znaczny deficyt kadr radiologicznych na terenie województwa, główny nacisk w pracy Zakładu położono na zagadnienia dydaktyczno-szkoleniowe oraz podniesienie jakości usług zarówno w placówkach miasta Białegostoku, jak też w placówkach terenowych. W wyniku tej pracy prawie każdy ośrodek terenowy zatrudniał wykwalifikowanego, bądź będącego w trakcie specjalizacji radiologa, a do nielicznych placówek nie posiadających stałej obsady dojeżdżali asystenci Zakładu.
  W związku ze zwiększaniem się liczby radiologów zorganizowano terenowe koło Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (skupiające w tym czasie ponad dwudziestu członków) i urządzano regularne posiedzenia naukowo-szkoleniowe.
  Zakład Radiologii w początkowych latach działalności mieścił się przy ul. F. Dzierżyńskiego 12 (obecnie Legionowa), w nieistniejącym już dzisiaj budynku, w miejscu tym zorganizowano potem „Kino letnie”.
  W roku akademickim 1956/57 Zakład Radiologii został przeniesiony z budynku przy ul. Dzierżyńskiego na ul. Piwną 12 do nowowybudowanej tzw. części akademickiej – zespolonej ze Szpitalem Chirurgicznym im. J. Śniadeckiego, w którym mieściły się wówczas I i II Klinika Chirurgiczna. Zakład ten zorganizowano na parterze przy Izbie Przyjęć, pełnił on równocześnie codziennie ostry dyżur przy Klinikach Chirurgicznych.
  W tym czasie Prof. Boczoń nadzorował także pracownię radiologiczną przy ul. Piwnej 25, w której wykonywano badania rtg chorym leczonym w Klinikach Chorób Wewnętrznych i Klinice Neurologicznej oraz w czasie dyżurów w ostrych przypadkach internistycznych.
  W roku 1962 Zakład Radiologii został przeniesiony do Państwowego Szpitala Klinicznego ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny) i w tym pomieszczeniu na drugim piętrze znajdował  się do połowy 2015 roku. Po rozbudowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wakacje w 2015 roku Zakład Radiologii został przeniesiony do nowej części budynku na parter i I piętro, w tej lokalizacji znajduje się obecnie.
  1 marca 1972r. na stanowisko kierownika Zakładu Radiologii AM w Białymstoku zostaje powołany Dr hab. Jarosław Szmurło. Okres sprawowania funkcji kierowniczej przez Dr hab. J. Szmurłę przypadał w szczególnie trudnych warunkach niedoborów kadry specjalistycznej, przy ubogim wyposażeniu aparaturowym. Dzięki talentom organizacyjnym, pracowitości i zdolnościom integrowania środowiska, udało mu się skupić oddany zespół lekarski i doprowadzić do unowocześnienia Zakładu, w szczególności zaś zainicjować i wdrożyć nowoczesne metody diagnostyczne. W 1974r. w Zakładzie Radiologii AM w Białymstoku otwarto Pracownię Naczyniową, w której w skład zespołu naczyniowego wchodzili: Dr Stanisław Boczoń, tech. rtg Elżbieta Kogut, tech. rtg Romuald Szałaj oraz konserwator aparatury rtg Bogdan Mazalski.
  W 2010 roku Zakład Radiologii UM w Białymstoku został unowocześniony - aparaty z lat 90-tych zostały zastąpione cyfrowymi aparatami RTG, USG oraz nowoczesnym angiografem.