Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Realizowane świadczenia medyczne.
 • Ostatnia zmiana 02.08.2017 przez Zakład Radiologii

  Realizowane świadczenia medyczne

   

  Radiologia zabiegowa:

  • embolizacja
  • angioplastyka i protezowanie wewnątrznaczyniowe
  • wertebroplastyka - przezskórne „cementowanie“ trzonów kręgowych np. przy złamaniu kręgosłupa i innych schorzeniach osłabiających strukturę kostną trzonów kręgowych
  • farmakoterapia celowana - podawanie leków obkurczających naczynia, leków trombolitycznych oraz cytostatyków bezpośrednio do naczyń zaopatrujących nowotwór
  • leczenie zwężeń w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych, przewodach żółciowych oraz drogach moczowych
  • przezskórny drenaż nieprawidłowych zbiorników płynu (krwiaków, torbieli, ropni, wodonercza)
  • wprowadzanie filtrów do żyły głównej górnej jako zabezpieczenie przed zatorowością płucną
  • usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego

   

  Ultrasonografia:

  • usg z użyciem środków kontrastujących
  • usg doppler
  • usg narządów miąższowych
  • biopsja pod kontrolą usg

   

  Rentgenodiagnostyka:

  • radiografia w zakresie klatki piersiowej, diagnostyce zmian kości i stawów oraz badań ortopedycznych
  • radiografia kręgosłupa – odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, kość krzyżowa i guziczna
  • radiografia kończyny górnej – obręcz barkowa obojczyka, łopatka, kość ramienna, staw

  łokciowy, kości przedramienia, kości nadgarstka, dłoni i palców

  • radiografia kończyny dolnej: miednica, staw biodrowy, kość udowa, staw kolanowy, kości podudzia, staw skokowy, kości stopy i palców
  • radiografia głowy – czaszka, zatoki, nos, uszy, stawy skroniowo – żuchwowe, oczodoły
  • radiografia jamy brzusznej
  • radiografia klatki piersiowej -  klatka piersiowa, mostek, żebra
  • urografia
  • fluoroskopia przełyku, żołądka oraz jelit
  • histerosalpinografia (HSG)
  • fistulografia
  • radiografia pantomograficzna

   

  Badania densytometryczne:

  • densytometria szyjki kości udowej
  • densytometria kręgosłupa w odcinku L
  • badanie densytometryczne całego ciała