Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Osiągnięcia naukowe pracowników.
 • Ostatnia zmiana 07.03.2012 przez

  Osiągnięcia naukowe pracowników

   

  1. Diagnostyka obrazowa naczyń ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie USG.
  2. Funkcja i morfologia nerki przeszczepionej z użyciem ultrasonografii dopplerowskiej oraz ultrasonografii ze środkiem kontrastowym.
  3. Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby z użyciem ultrasonografii dopplerowskiej oraz ultrasonografii ze środkiem kontrastowym w porównaniu do badania TK.
  4. Spektroskopia protonowa w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego (ocena metabolizmu mózgowia u chorych ze zmianami ogniskowymi np. w chorobach psychicznych).
  5. Spektroskopia protonowa wątroby u chorych ze stłuszczeniem, zmianami zapalnymi oraz marskością.
  6. Pomiary morfometryczne dróg oddechowych w zespołach bezdechu.
  7. Ocena wyników leczenia złamań kompresyjnych trzonów kręgowych metodą wertebroplastyki przy użyciu cementu akrylowego i cementu o wysokiej gęstości.
  8. Leczenie tętniaków olbrzymich metodą implantacji stentów kierunkujących przepływ krwi.
  9. Ocena skuteczności leczenia endowaskularnego zwężeń i niedrożności tętnicy biodrowej wspólnej oraz zewnętrznej w przy użyciu stentu samorozprężalnego.
  10. 2009r – Projekt Unii Europejskiej pt. „Podniesienie bezpieczeństwa diagnostyki obrazowej poprzez unowocześnienie aparatury medycznej w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku”. Zakupiono sprzęt medyczny : angiograf naczyniowy dwupłaszczyznowy z montażem oraz adaptacją, aparat RTG ze skopią wyposażony w opcję drugiej płaszczyzny, aparat USG z Dopplerem, aparat USG jezdny za łączną kwotę 7800 000zł