Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Premium+.
 • Ostatnia zmiana 06.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Premium+

  Ścieżka PREMIUM PLUS dedykowana jest Liderom Doskonałości Dydaktycznej i Liderom Doskonałości Cyfrowej UMB - uczestnikom i uczestniczkom Projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni. Zaproponowane w ścieżce formy wsparcia wynikają z przeprowadzonej przez Liderów diagnozy obszarów, które wymagają dalszego rozwoju oraz z potrzeby wypracowania własnych, nowatorskich koncepcji prowadzenia zajęć.

  Uczestnicy/czki Zadania 3. Ścieżka wsparcia PREMIUM PLUS:

  • Liderzy Doskonałości Dydaktycznej
  • Liderzy Doskonałości Cyfrowej

  szkolenia dydaktyczne            szkolenia cyfrowe szkolenia z zielonej transformacji

  dodatkowe formy wsparcia poza ścieżką obligatoryjną rekrutacja dokumenty do pobrania

  POWRÓT