Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • 30.01.2019 Zakład Technik Dentystycznych

  Nauka

  Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko- Dentystycznego UMB  

   

  Od roku akademickiego 2016/2017 w Zakładzie Technik Dentystycznych trwa realizacja projektu pn.  Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentyczne i kierunku Lekarsko- Dentystycznego UMB realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja (PO WER). 

  Realizowany projekt dotyczy działalności Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Jezyku Angielskim. 

  Jego głównym celem jest przygotowanie studentów kierunku Techniki Dentystyczne oraz kierunku Lekarsko - Dentystycznego do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie nowoczesnych technik protetycznych CAD- CAM i komunikacji z zespole interdyscyplinarnym. 

  Cel szczegółowy zakłada uzupełnienie programów kształcenia o treści nieobjęte tokiem studiów poprzez podniesienie kompetencji uczestników w obszarach odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

  Studenci UMB są objęci kompleksowym wsparciem, które prowadzi do uzyskania kompetencji informatycznych - innowacyjnych technik protetycznych CAD-CAM oraz komunikacynych - umiejętności interdyscyplinarne i prace w zespole interdyscyplinarnym. 

  Budżet realizowanego projektu opiewa na łączną kwotę 832 777,94 zł, który w kwocie 832 777,94 zł zostanie sfinansowany ze śródków Europejskiego Funduszu Społecznego i z wkładu własnego UMB. 

   

  Zakończenie projektu przewidziane jest w lipcu 2019 r. 
   

  Więcej o Projekcie.

  Wyjazd do siedziby firmy Zirkonzahn we Włoszech zimą 2018r. 

  Wyjazd do siedziby firmy Zirkonzahn we Włoszech wiosną 2018r. 

  Wyjazd do siedziby firmy Zirkonzahn we Włoszech 16- 19.01.2019 r.