Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lecznictwo.
 • Ostatnia zmiana 02.12.2014 przez I Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

  Lecznictwo


  • Pełna diagnostyka i leczenie chorób nerek i nadciśnienia tętniczego.
  • Opieka przeddializacyjna, przygotowanie do przeszczepienia nerki, przygotowanie do dializoterapii, przeddializacyjna terapia anemii nerkopochodnej (erytropoetyna).
  • Leczenie dializami (hemodializa, ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa, automatyczna dializa otrzewnowa).
  • Leczenie pacjentów po zabiegu transplantacji nerki, wykonywanej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji UMB oraz innych ośrodkach w kraju.
  • Klinika jest ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji (ERA-EDTA) w dziedzinie Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego.