Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 07.10.2021 przez I Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

  Publikacje

   

   

  Najważniejsze publikacje Kliniki:

   

  1. Naumnik B, Rydzewska-Rosołowska A, Myślwiec M.  Different effects of enoxaparin, nadroparin and dalteparin on plasma TFPI during hemodialysis: a prospective cross-over randomized study. Clin Appl Thromb Hemost 2011; 17: 480 - 486.
  2. Naumnik B, Kowalewska J, Zalewski G, Charkiewicz R, Myśliwiec M. The status of BK polyomavirus replication in adult renal transplant recipients in north-eastern Poland. Transplant Proc 2011;43(8):2976-84                                                                                                           
  3. Naumnik B, Suchowierska E, Kowalewska J, Myśliwiec M. Mętny płyn w chwili rozpoczęcia dializy otrzewnowej u pacjenta z glomerulopatią włókienkową. Forum Nefrologiczne 2011,4(3):232-235
  4. Karwowski W, Naumnik B, Szczepański M, Myśliwiec M. The mechanism of vascular calcification - a systematic review. Med Sci Monit 2012, 22;18(1):RA1-11                                                                                                                 
  5. Naumnik B, Koc-Żórawska E, Myśliwiec M. Over-dialysis plasma RANTES increase depends on heparin dose and cardiovascular disease status. Advances in Medical Sciences 2013; 58(2):311-9. doi: 10.2478/ams-2013-0008                                                                                   
  6. Naumnik B, Myśliwiec M. Heparin-free haemodialysis—use and outcomes. Nat Rev Nephrol 2013, 9(7):381-2. doi:10.1038/nrneph.2013
  7. Naumnik B, Klejna K, Koc-Żórawska E, Myśliwiec M. Age and gender predict OPG level and OPG/sRANKL ratio in maintenance hemodialysis patients. Advances in Medical Sciences 2013,58(2):382-7. doi: 10.2478/ams-2013-0026                                                                        
  8. Kowalewska J, Okoń K, Szynaka B, Naumnik B. Expression of Macrophage Activatory and Regulatory Markers in Cryoglobulinemic Glomerulonephritis – a possible role of CXCL9. Advances in Medical Sciences 2013, 1;58(2):394-400. doi: 10.2478/ams-2013-0030
  9. Klejna K, Naumnik B, Koc-Żórawska E, Mysliwiec M. Effect of Unfractionated and Low-Molecular-Weight Heparin on OPG, sRANKL, and von Willebrand Factor Concentrations During Hemodialysis. Clin Appl Thromb Hemost. 2014, 20:433-441 doi:10.1177/1076029612463424.
  10. Suchowierska E, Naumnik B . Przydatność Monitora BCM (Body Composition Monitor) w ocenie stanu nawodnienia pacjentów dializowanych otrzewnowo – opis przypadku. Forum Nefrologiczne 2014, 7(3): 65-68                                                                                                                
  11. Brzósko S, Rydzewska- Rosołowska A, Suchowierska E, Hryszko T, Naumnik B. Kliniczne efekty zastosowania biozgodnego płynu do dializy otrzewnowej- doświadczenia własne. Clinical effects of biocompatible peritoneal dialysis fluid- own experiences. Nefrol Dial Pol 2014, 18(4): 201-203
  12. Borawski J, Goździkiewicz-Łapińska J, Naumnik B. Extracellular superoxide dismutase release by enoxaparin and sparing effect of heparin-grafted hemodialyzer. Hemodial Int 2015,19(4): 614-6
  13. Brzosko S, Rydzewska-Rosołowska A, Hryszko T, Naumnik B. Dostęp naczyniowy do hemodializy – zasady postępowania. Nefrol Dial Pol 2016,20(1):16-17
  14. Suchowierska E, Mierzwińska E, Naumnik B. Pasteurella multocida – nietypowy czynnik etiologiczny dializacyjnego zapalenia otrzewnej. Forum Nefrol 2016, 9(2): 109-111
  15. Laudańska E, Brzósko S, Bieryło A, Naumnik B. Czynniki ryzyka rozwoju nowotworu u chorych po przeszczepieniu nerki. Przegląd Lek 2016, 73(7):510-513
  16. Szczykowska J, Brzósko S, Rakowska M, Naumnik B. Goodpastures syndrome with ambiguous serology: a case report. World Journal of Nephrology & Urology 2017: 6, 1, s. 10-13
  17. Rakowska M, Brzósko S, Dąbrowska E, Jabłońska E., Szczykowska J, Prusator P, Kwaśniewska A, Naumnik B. Using proton-pump inhibitors among haemodialysis patients-single academic dialysis centre preliminary experience. Progress in Health Sciences 2017: 7, 1, s. 39-43
  18. Naumnik B, Kowalewska J, Hryszko T, Glowinski J, Durlik M, Mysliwiec M. The usefulness of surveillance biopsies of kidney allografts in clinical practice – a single center’s experience. Advances in Medical Sciences 2017, 24;62(1):110-115. doi: 10.1016/j.advms.2016.07.005
  19. Suchowierska E, Kupisz A, Żółtko J, Hryszko T, Blusiewicz K, Naumnik B. Pozaotrzewnowe założenie cewnika otrzewnowego — rzadkie powikłanie chirurgiczne. Opis przypadku. Forum Nefrol 2017, 10(1):44-48
  20. Rakowska M, Brzósko S, Dąbrowska E, Jabłońska E, Szczykowska J, Prusator P, Kwaśniewska A, Naumnik B. Using proton-pump inhibitors among haemodialysis patients- single academic dialysis centre experience. Prog Health Sci 2017, 7(1): 39-43
  21. Szczykowska J, Brzósko S,  Rakowska M, Naumnik B. Goodpasture’s syndrome with ambiguous serology: a case report. World J Nephrol and Urol 2017, 6(1-2): 10-13
  22. Borawski J, Łabij-Reduda B, Żółtko J, Kazberuk M, Naumnik B. Antybiotyki fluorochinolonowe – tradycyjne, niepostrzegane i nowe działania niepożądane. Post N Med. 2017;8: 434-439
  23. Klejna K, Hryszko T, Zawadzki R, Naumnik B. Nephrotic syndrome and duplication of the inferior vena cava: a series of unfortunate events. Pol Arch Intern Med. 2017; 127: 790-791
  24. Szczykowska J, Naumnik B Nefroprotekcyjne działanie lerkanidypiny. Świat Medycyny i Farmacji 2018 : 8, s. 24, 27-28
  25. Borawski J, Zoltko J, Labij-Reduta B, Koc-Zorawska E, Naumnik B. Effects of Enoxaparin on Intravascular Sclerostin Release in Healthy Men. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2018 Jul;23(4):344-349.
  26. Eljaszewicz A, Kleina K, Grubczak K, Radzikowska U, Zembko P, Kaczmarczyk P, Tynecka M, Dworzanczyk K, Naumnik B, Moniuszko M. Elevated Numbers of Circulating Very Small Embryonic-Like Stem Cells (VSELs) and Intermediate CD14++CD16+ Monocytes in IgA Nephropathy. Stem Cell Rev. 2018 Oct;14(5):686-693
  27. Kobelski M, Suchowierska E, Naumnik B. Zdalne monitorowanie pacjentów dializowanych otrzewnowo – doświadczenia własne Ośrodka Dializ w Białymstoku. Forum Nefrologiczne 2018, 11(4): 151-159
  28. Szczykowska J, Hryszko T, Naumnik B. Cardiac troponins in chronic kidney disease patients with special emphasis on their importance in acute coronary syndrome. Adv Med Sci. 2019 Jan 12;64(1):131-136
  29. Lichodziejewska-Niemierko M, Chmielewski M, Wojtaszek E, Suchowierska E, Gołembiewska E, Grajewska M, Matuszkiewicz-Rowińska J, Naumnik B, Sulikowska B, Niemczyk S, Kłak R, Mosakowska M, Jagodziński P, Marcykiewicz B, Kalita K, Krawczyk R, Cieszyński K, Adamski M, Bronk M. Current epidemiology and practice in prevention and treatment of PD-related infections in Poland. Int Urol Nephrol. 2019 Feb;51(2):335-341
  30. Borawski J, Łabij-Reduta B, Naumnik B. Membranous Nephropathy: Anti-PLA2R Guided Diagnosis versus Clinical Reality. Pol Arch Int Med 2019; 129 (2):39-40
  31. Drągowski S, Naumnik B. Interakcje lekowe - tikagrelor z rozuwastatyną  przyczyną masywnej rabdomiolizy. Forum Nefrologiczne 2020; 4 (13); 2007-2013.

   

  1. Fryc J, Naumnik B, Thrombolome and its emerging role in chronic kidney disease. Toxins (Basel). 2021 Mar 18;13(3):223. doi: 10.3390/toxins13030223.
  2. Kwiatkowski M, Fryc J, Brzosko S, Naumnik B. Homeostaza wodno-sodowa w hemodializie – odwieczny problem w praktyce nefrologicznej. Pol Merkur Lekarski. 2021 Aug 16;49(292):311-315.
  3. Stachowska-Pietka J, Naumnik B, Suchowierska E, Gomez R, Waniewski J, Lindholm B. Water removal during automated peritoneal dialysis assessed by remote patient monitoring and modelling of peritoneal tissue hydration. Sci Rep. 2021 Aug 2;11(1):15589. doi: 10.1038/s41598-021-95001-x