Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 25.02.2021 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Nauka

   

  Działaność naukowa


  • Traumatologia sądowo-lekarska. Ujemne wyniki sekcji zwłok. Śmierć nagła z przyczyn chorobowych samoistnych.
  • Toksykologia sądowo-lekarska: śmiertelne zatrucia lekami. Epidemiologia zatrucia tlenkiem węgla. Wykrywanie trucizn w materiale biologicznym.
  • Alkohologia sądowo-lekarska: badania nad metabolizmem i eliminacją metanolu, kryminogenne działanie alkoholizmu.
  • Wypadkowość drogowa: sądowo-lekarska rekonstrukcja wypadków drogowych, wpływ leków i tlenku węgla na kierowców.
  • Opiniowanie sądowo-lekarskie (orzecznictwo karne i cywilne). Błąd lekarski, ryzyko lecznicze, etyka i deontologia lekarska.
  • Narkomania: epidemiologia, oznaczanie narkotyków w materiale biologicznym.
  • Genetyczne badania kliniczne: niestabilności mikrosatelitarnej i markerów genetycznych w nowotworach, markerów genetycznych na chromosomie płciowym Y, nosicielstwa mutacji w genie CFTR wśród pacjentów z niepłodnością męską.
  • Badania cech polimorficznych DNA w grupach etnicznych z regionu Podlasia.

   

   

  Najważniejsze osiągnięcia w ciągu ostatnich 5 lat
   

  • Ocena sądowo-lekarska i wiktymologiczna samobójstw i zabójstw w materiale sekcyjnym Zakładu.
  • Ustalenie rodzajów i najczęstszych przyczyn błędów lekarskich w różnych rodzajach specjalności medycznych.
  • Opracowanie bazy danych częstości alleli 15 loci autosomalnych STR i haplotypów Y-STR dla populacji Polski północno-wschodniej.
  • Wykazanie przydatności analizy markerów genetycznych w charakteryzowaniu społeczności i grup etnicznych w Polsce północno-wschodniej.
  • Wykazanie, że różnice rozkładów częstości cech genetycznych stwierdzone w obrębie populacji Polski północno-wschodniej powinny być brane pod uwagę w ocenie prawdopodobieństwa zgodności profili genetycznych na potrzeby ekspertyz medyczno-sądowych.
  • Zbadanie możliwości oznaczania cech genetycznych w materiale tkankowym poddanym kontrolowanej degradacji.

   

  Najważniejsze publikacje z ostatnich 10 lat

   

  • Equilibria of phosphatidylcholine - Ca2+ ions in monolayer at the air/water interface. A.D. Petelska, A. Niemcunowicz-Janica, M. Szeremeta, Z.A. Figaszewski. Langmuir 2010; 26, 16, s. 13359-13363. Impact Factor ISI: 4.268, Punktacja KBN: 32.000
  • Polymorphism of 11 non-CODIS STRs in a population sample of religious minority of Old Believers residing in northeastern Poland. W.Pepiński, M.Skawrońska, J.Janica, A.Niemcunowicz-Janica. Advances in Medical Sciences 2010; 55, 2, s. 328-332. Impact Factor ISI: 0.798, Punktacja KBN: 13.000
  • Polymorphism of 11non-CODIS STRs in a population sample of Lithuanian minority residing in northeastern Poland. W.Pepiński, A.Niemcunowicz-Janica, M.Skawrońska, J.Janica. Forensic Science International: Genetics 2011; 5, s. e37. Impact Factor ISI: 3.082, Punktacja KBN: 27.000
  • Changes in surface-charge density of blood cells after sudden unexpected death. J. Kotyńska, A.D. Petelska, M. Szeremeta, A.Niemcunowicz-Janica, Z.A.Figaszewski. Journal of Membrane Biology 2012 Apr;245(4):185-90. Impact Factor ISI: 2.478 Punktacja KBN: 20.000
  • The rs1801133 polymorphism of methylenetetrahydrofolate reductase gene- the association with 5-year survival in patients with ST-elevation myocardial infarction. A.Kozieradzka, W. Pepiński, E. Waszkiewicz, M. Olszewska, D. Maciorkowska, M. Skawrońska, A. Niemcunowicz-Janica, S. Dobrzycki, W. Musiał, K.A. Kamiński. Advances in Medical Sciences 2012; 57, 1, s. 106-111. Impact Factor ISI: 0.952, Punktacja KBN: 13.000
  • Fatal drowning as a result of an airplane crash-Case report. Szeremeta M, Janica JR, Niemcunowicz-Janica A, Pepinski W. Forensic Sci Int. 2013 Mar 10;226(1-3):e12-5. Impact Factor ISI: 2.301 Punktacja ministerstwa: 35.000
  • Population genetics of 30 INDELs in populations of Poland and Taiwan.VW Pepiński, M. Abreu-Głowacka, M. Koralewska-Kordel, E. Michalak, K.Kordel, A. Niemcunowicz-Janica, M. Szeremeta, M. Konarzewska. Molecular Biology Reports 2013; 40, 6, s. Impact Factor ISI: 2.506 Punktacja ministerstwa: 15.000
  • The effect of fatal carbon monoxide poisoning on the surface charge of blood cells. Szeremeta M, Petelska AD, Kotyńska J, Niemcunowicz-Janica A,Figaszewski ZA. J Membr Biol. 2013 Sep;246(9):717-22. Impact Factor ISI: 2.478 Punktacja KBN: 20.000 
  • Analysis of the prevalence of medicines and psychoactive substances among drivers in the material of the Department of Forensic Medicine at the Medical University of Bialystok. Szeremeta M, Ptaszyńska-Sarosiek I, Wardaszka Z, Niemcunowicz-Janica A, Advances in Clinical and Experimental Medicine 2014 : 23, 2, s. 245-251, Impact Factor ISI: 1.095, MniSW 15.000
  • Polymorphism of 9p21.3 locus is associated with 5-year survival in high-risk patients with myocardial infarction. Szpakowicz A, Pepinski W, Waszkiewicz E, Maciorkowska D, Skawronska M, Niemcunowicz-Janica A, Milewski R, Dobrzycki S, Musial WJ, Kaminski KA. PLoS One. 2013 Sep 12;8(9):e72333. Impact Factor ISI: 3.234, MNiSW: 40.000
  • Polymorphism of 9p21.3 locus is associated with 5-year survival in high-risk patients with myocardial infarction. Szpakowicz A, Kiliszek M, Pepinski W, Waszkiewicz E, Franaszczyk M, Skawronska M, Ploski R, Niemcunowicz-Janica A, Dobrzycki S, Opolski G, Musial WJ, Kaminski KA. PLoS One. 2014 Aug 8;9(8):e104635.  Impact Factor ISI: 3.234MNiSW: 40.000
  • The influence of renal function on the association of rs854560 polymorphism of paraoxonase 1 gene with long-term prognosis in patients after myocardial infarction. Szpakowicz A, Pepinski W, Waszkiewicz E, Maciorkowska D, Skawronska M, Niemcunowicz-Janica A, Dobrzycki S, Musial WJ, Kaminski KA. Heart Vessels. 2014 Aug 26. Impact Factor ISI: 2.065MNiSW: 20.000
  • The rs9982601 polymorphism of the region between the SLC5A3/MRPS6 and KCNE2 genes associated with a prevalence of myocardial infarction and subsequent long-term mortality. Szpakowicz A, Kiliszek M, Pepiński W, Waszkiewicz E, Franaszczyk M, Skawrońska M, Dobrzycki S, Niemcunowicz-Janica A, Ploski R, Opolski G, Musiał WJ, Kamiński KA. Pol Arch Med Wewn. 2015;125(4):240-8. Epub 2015 Feb 20. Impact Factor ISI: 2.121, MNiSW: 30.000
  • The rs12526453 Polymorphism in an Intron of the PHACTR1 Gene and Its Association with 5-Year Mortality of Patients with Myocardial Infarction. Szpakowicz A, Kiliszek M, Pepinski W, Waszkiewicz E, Franaszczyk M, Skawronska M, Ploski R, Niemcunowicz-Janica A, Burzynska B, Tulacz D, Maciejak A, Kaminski MJ, Opolski G, Musial WJ, Kaminski KA. PLoS One. 2015 Jun 18;10(6):e0129820. Impact Factor ISI: 3.234, MNiSW: 40.000

  • Typeability of DNA in touch traces deposited on paper and optical data discs. Sołtyszewski I, Szeremeta M, Skawrońska M,  Niemunowicz-Janica A, Pepinski W.  Advances in Clinical and Experimental Medicine  2015: 24, 3, s. 437-440, Impact Factor ISI: 1.095, MNiSW 15.000. 

  • Changes in surface charge density of blood cells in fatal accidental hypothermia. Szeremeta M, Petelska AD,  Kotyńska J,  Pepiński W,  Naumowicz M, Zbigni Figaszewski ZA, Niemcunowicz-Janica A. Journal of Membrane Biology: 2015 : 248, 6, s. 1175-1180, Impact Factor ISI: 1.991,  MNiSW: 20.000

  • Developmental validation and evaluation of a miniSTR pentaplex in forensic genetics. Drabik J, Szeremeta M, Jagiełło A, Konarzewska M, Janica JR, Niemcunowicz-Janica A, Pepiński W. Forensic Science International - Genetics: 2016 : 20, s. e4-e9 p-ISSN: 1872-4973, Impact Factor ISI: 4.988,  MNiSW: 45.000

  • Evaluation of chosen cytokine levels among patients with herpes zoster as ability to provide immune response. Zajkowska Agata, Garkowski Adam, Świerzbińska Renata, Kułakowska Alina, Król Monika Emilia, Ptaszyńska-Sarosiek Iwona, Nowicka-Ciełuszecka Anna, Pancewicz Sławomir, Czupryna Piotr, Moniuszko Anna, Zajkowska Joanna. : PLoS ONE IF : 2.806, Punktacja MNiSW: 35.000 ( 2016)

  • An unusual medicolegal case of 32-year-old mother and her 29-week fetus with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count syndrome: case report and short literature review. Szeremeta Michał, Drobuliakova Petera, Przepieść Jerzy, Załuski Janusz, Sackiewicz Adam, Niemcunowicz-Janica Anna. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, IF 0.648, Punktacja MNiSW: 20.000 ( 2017)

  • Genetic variation of 15 autosomal STRs in a population sample of Bedouins residing in the area of the Fourth Nile Cataract, Sudan. Ossowski Andrzej, Piątek Jarosław, Parafiniuk Mirosław, Pudło Aleksandra, Pepiński Witold, Skawrońska Małgorzata, Szeremeta Michał, Niemcunowicz-Janica Anna, Sołtyszewski Ireneusz. Anthropologischer Anzeiger. IF 0.866, Punktacja MNiSW: 20.000 ( 2017)

  • The rs2228145 polymorphism in the interleukin-6 receptor and its association with long-term prognosis after myocardial infarction in a pilot study. Szpakowicz Anna, Pepiński Witold, Waszkiewicz Ewa, Skawrońska Małgorzata, Niemcunowicz-Janica Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam. Archives of Medical Science IF 2.344 , Punktacja MNiSW: 30.000 ( 2017)
  • Optimization of the method for alfa-l-fucosidase, ß-d-galactosidase and ß-d-glucuronidase determination in serum from hemolyzed blood. Chojnowska Sylwia, Ptaszyńska-Sarosiek Iwona, Szajda Sławomir Dariusz, Waszkiewicz Napoleon, Zwierz Krzysztof Advances in Medical Sciences IF : 2.080, Punktacja MNiSW: 15.000 ( 2018)
  • Association of chromosome 9p21 with subsequent coronary heart disease events. Patel Riyaz, Schmidt Amand, Tragante Vinicius, McCubrey Raymond, Holmes Michael, Howe Laurence, Direk Kenan, Akerblom Axel, i inni Circulation-Genomic and Precision Medicine IF 4.063, Punktacja MNiSW: 20.000 ( 2019)
  • Subsequent event risk in individuals with established coronary heart disease. Patel Riyaz, Tragante Vinicius, Schmidt Amand, McCubrey Raymond, Holmes Michael, Howe Laurence, i inni. Circulation-Genomic and Precision Medicine, IF: 4.063, Punktacja MNiSW: 20.000 ( 2019)
  • Equilbrium of phosphatidylcholine-ergosterol in monolayers at the air-water interface. Janicka Katarzyna, Szeremeta Michał, Petelska Aneta Dorota. Journal of Chemical Thermodynamics IF 2.888, Punktacja MNiSW: 100.000 ( 2019)
  • Evaluation of the usefulness of the alternative light source (ALS) in differentiating simulated bloodstains. Ocena przydatności alternatywnego źródła światła (ALS) w różnicowaniu pozorowanych śladów krwi. Szeremeta Michał, Drobuliakova Petera, Janica Maciej, Lomperta Karolina, Niemcunowicz-Janica Anna, Pepiński Witold. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej IF: 0.878, Punktacja MNiSW: 40.000 ( 2019)

  • Post-mortem detection of six human herpesviruses (HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV, HHV-6) in trigeminal and facial nerve ganglia by PCR. Ptaszyńska-Sarosiek Iwona, Dunaj Justyna, Zajkowska Agata, Niemcunowicz-Janica Anna, Król Monika, Pancewicz Sławomir, Zajkowska Joanna. PeerJ IF: 2.379 Punktacja MNiSW: 100.000 ( 2019)
  • The activity of N-acetyl-ß-hexosaminidase in the blood, urine, cerebrospinal fluid and vitreous humor died people due to alcohol intoxication. Ptaszyńska-Sarosiek Iwona, Chojnowska Sylwia, Szajda Sławomir Dariusz, Szeremeta Michał, Wardaszka Zofia, Cwalina Urszula, Niemcunowicz-Janica Anna, Waszkiewicz Napoleon : Journal of Clinical Medicine IF3.303, Punktacja MNiSW: 140.000 (2020)
  • Salivary biomarkers of stress, anxiety and depression. Chojnowska Sylwia, Ptaszyńska-Sarosiek Iwona, Kępka Alina, Knaś Małgorzata, Waszkiewicz Napoleon Journal of Clinical Medicine, IF 3.303, Punktacja MNiSW: 140.000 (2021)
  •