Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dietetyka.
 • Ostatnia zmiana 01.06.2023 przez I Kliniki Nefrologii z Oddziałem Transplantacji i Pododdziałem Dializoterapii UMB

  Dietetyka

  Wykłady i seminaria w I Klinice Nefrologii będą prowadzone online na platformie Blackboard. Ćwiczenia odbywać się będą stacjonarnie.

   

  Ćwiczenia i seminaria - dr Alicja Wawrzeńczuk i dr Aneta Bubieńczyk ()

  Wykłady- prof. dr hab. Michał Myśliwec (michal.mysliwiec@umb.edu.pl) , dr hab.  Szymon Brzósko (szymon.brzosko@umb.edu.pl)


   Zajęcia z Żywienia w chorobach nerek odbywają się w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB w semestrze letnim.

   Szatnia studencka znajduje się na piętrze -1 w budynku Kliniki (blok B), klucz należy wziąć z punktu pielęgniarskiego. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia, odzież ochronna oraz maska chirurgiczna/FFP.

   Na ćwiczenia obowiązuje przygotowanie z aktualnego materiału. Kurs kończy się egzaminem testowym.

   Uzupełniające materiały edukacyjne znajdują się na dole strony.


   UWAGA EGZAMIN KOŃCOWY

   Egzamin odbędzie się  14.06.2023 o godzinie 9:00 w Auli 1.7 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu ul .Szpitalna 37.

   Test będzie składał sie z 30 pytań i trwał 45minut. Prosze o zabranie dowodów tożsamości i zgłoszenie się o godzinie 8:30.


    

   WYKŁADY - Blackboard- nazwa kursu-  2223D3IS - Żywienie w chorobach nerek

   Wtorki 16:15-17:45 prof. dr hab. Michał Mysliwiec/ dr hab. Szymon Brzósko, od 21.02.2022

    

   1.  Funkcje i choroby nerek.

   2.  Ostre uszkodzenie nerek.

   3.  Kłębuszkowe zapalenie nerek

   4. Nefropatie śródmiąższowe (w tym ZUM)

   5. Przewlekła choroba nerek.

   6.  Leczenie nerkozastępcze.

   7.  Żywienie w rożnych okresach przewlekłej choroby nerek.

   8.  Kamica moczowa.

   9.  Składniki odżywcze i ich rola u chorych z niewydolnością nerek.

   10.  Ocena stanu odżywienia chorych z niewydolnością nerek.

   11.  Żywienie u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek.

   12. Pacjent po przeszczepieniu nerki (patrz wykład 6 i 7).

    

   Łącznie 15 wykładów- część tematów realizowana będzie podczas dwóch kolejnych wykładów.

    


    

   SEMINARIA- UWAGA- PO WYKŁADACH- ONLINE - Blackboard- nazwa kursu- 2223D3IS - Żywienie w chorobach nerek

   godzina 18:00-19:00- tematyka tożsama z tematami ćwiczeń podanymi poniżej- od 21.02.2023, łącznie 11 seminariów- część tematów realizowana będzie podczas dwóch kolejnych spotkań.

    

   ĆWICZENIA:  3 zajęcia po 5 godzin lekcyjnych każda z grup

   Grupa 1 i 2

   zajęcia 27.03 14:30-18:15

               29.03 13:00-16:45

               24.04 14:30-18:15

   Grupa 3 i 4

   zajęcia 3.04 14:30-18:15

               5.04 13:00-16:45

               12.04  13:00- 16:45

    

   1. Przewlekła choroba nerek - zasady leczenia dietetycznego 

   Ćwiczenia: prezentacja przypadków, omówienie wskazań, przeciwwskazań i powikłań biopsji nerki, prezentacja i omówienie laboratoryjnych badan diagnostycznych

    

   2. Ostre uszkodzenie nerek. Żywienie w ostrym uszkodzeniu nerek 

   Ćwiczenia: Prezentacja przypadków.

    

   3. Hemodializoterapia - podstawy fizjologii dializy pozaustrojowej, rodzaje technik, aspekty dostępu naczyniowego, powikłania hemodializoterapii. Zaburzenia stanu odżywienia u pacjentów hemodializowanych 

                Ćwiczenia: wizyta w Ośrodku Dializ - zapoznanie z zasadami funkcjonowania Stacji Dializ

    

   4. Dializa otrzewnowa - zasady i techniki dializy wewnątrzustrojowej  

                 Ćwiczenia: wizyta w Ośrodku Dializ Otrzewnowych, zapoznanie z technikami dializ otrzewnowych, prezentacja przypadków

    

   5. Zespół nerczycowy - patofizjologia, diagnostyka, terapia. Żywienie chorego z zespołem nerczycowym 

   Ćwiczenia: prezentacja przypadków kłębuszkowego zapalenia nerek, amyloidozy, paraproteinemii, chorób układowych

    

   6. Ogólne zasady leczenia dietetycznego chorych na DM t 1 i 2. Nefropatia cukrzycowa

   Ćwiczenia: prezentacja przypadków nefropatii cukrzycowej.

    

   7. Podstawy transplantacji nerki 

                 Ćwiczenia: omówienie zasad kwalifikacji do przeszczepu, przebiegu typowaniai leczenia immunosupresyjnego; prezentacja przypadków

    

   8. Żywienie w kamicy moczowej 

                 Ćwiczenia: omówienie obrazu klinicznego choroby i postępowania dietetycznego

    

    

   9. Zbieranie wywiadu żywieniowego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. 

    

   10. Opracowywanie jadłospisu w poszczególnych chorobach nerek. 

    

    

    
    
    
   Literatura:
   M. Myśliwiec : "Choroby nerek” pod redakcją naukową M. Myśliwiec PZWL Warszawa 2008
   H. Ciborowska, Anna Rudnicka: „Żywienie zdrowego i chorego człowieka” PZWL Warszawa 2009
    
    
    

   MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

   1. Algorym żywieniowy w PChN 3-5 

   2. Zalecenia żywieniowe w PChN

   3. Posiłki podczas hemodializy.