Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Diagnostyka radioizotopowa.
 • Ostatnia zmiana 15.04.2021 przez Zakład Medycyny Nuklearnej

  Diagnostyka radioizotopowa

  Zakład medycyny nuklearnej posiada 2 nowoczesne gammakamery SPECT/CT i jedną planarną oraz wysokiej klasy ultrasonograf.

   

  Zakład wykonuje następujące badania radioizotopowe:

  1. Serca i układu krążenia – ocena perfuzji i żywotności mięśnia sercowego, wykrywanie zatorowości płucnej.
  2. Układu moczowego – ilościowa ocena czynności nerek z oznaczeniem klirensów nerkowych (GFR, ERPF); diagnostyka uro– i nefropatii zaporowej, nadciśnienia naczyniowonerkowego, wrodzonych wad układu moczowego, pozapalnych blizn nerkowych.
  1. Przewodu pokarmowego – ocena czynności narządów miąższowych (wątroby, ślinianek), kinetyki dróg żółciowych, motoryki żołądka, wykrywanie i lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka oraz ognisk krwawienia z przewodu pokarmowego.
  2. Ośrodkowego układu nerwowego – ocena perfuzji mózgu
  3. Onkologiczne – ocena zajęcia układu kostnego w przebiegu choroby nowotworowej, ocena rozległości nowotworów wychodzących z rdzenia nadnerczy.
  4. Gruczołów wydzielania wewnętrznego – lokalizacja przytarczyc w przebiegu ich pierwotnej lub wtórnej nadczynności, wykrywanie, lokalizacja oraz ocena ekspresji receptorów dla somatostatyny w guzach neuroendokrynnych, ocena czynności metabolicznej gruczolaków kory nadnerczy.
  5. Narządu ruchu – ocena układu kostnego w przebiegu chorób nowotworowych, zwyrodnieniowych, w zapaleniach kości i szpiku kostnego, po urazach i zabiegach operacyjnych