Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 14.02.2024 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN  DYDAKTYCZNY

  Zakład Histologii i Embriologii UMB

  Kierunek Techniki Dentystyczne

  Rok akademicki 2023/2024

   

   

  Zajęcia odbywają sie zdalnie na platformie Blackboard

   

  1. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie.

   

  2. Obecność jest obowiązkowa. Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na podstawie jedynie oficjalnych zaświadczeń (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański).

   

  3. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. Formę zaliczenia nieobecności usprawiedliwionej  ustala asystent prowadzący.

   

  4. Podstawę do zaliczenia przedmiotu stanowi obecność  na zajęciach, zaliczenie wyznaczonej partii materiału.