Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Neurologii Dziecięcej.