• Ostatnia zmiana 04.05.2017 przez Klinika Neurologii i Rehabiltacji Dziecięcej

  Koło naukowe

  Koło naukowe przy Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej zaprasza zainteresowanych studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu do współpracy naukowo- badawczej w ramach kola studenckiego.

  Główne kierunki badań to:

  - patofizjologia, diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, migreny, chorób demielinizacyjnych, chorób nerwowo mięśniowych, zaburzeń rozwoju mowy i języka, zaburzeń snu i całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu

  - neurofizjologia kliniczna (EEG, wideo-EEG, polisomnografia, ENG, EMG, potencjały wywołane i związane z wydarzeniem poznawczym) - z możliwością realizacji badań
  w pracowniach neurofizjologicznych

  - analiza ciekawych przypadków klinicznych

   

  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:

  Dr hab. n. med. Leszek Boćkowski

  tel. 85 - 7450812, mail: leszek.bockowski@umb.edu.pl

  Dr hab. n. med. Joanna Śmigielska-Kuzia

  tel. 85 - 7450813, mail: joanna.smigielska-kuzia@umb.edu.pl