• Ostatnia zmiana 04.05.2017 przez Klinika Neurologii i Rehabiltacji Dziecięcej

  Działalność naukowo-badawcza

   

  Działalność naukowo-badawcza

   


  Pracownicy Zakładu czynnie uczestniczą w różnego rodzaju zjazdach, sympozjach i konferencjach na terenie Polski oraz za granicą. Prowadzą działalność naukowo - badawczą, która obejmuje:

  • patologię układu nerwowego pacjentów wieku rozwojowego
  • stany napadowe u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem padaczki
  • bóle głowy
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zespół Downa
  • sezonowość padaczki
  • neuroprotekcję ośrodkowego układu nerwowego
  • procesy lipidowej peroksydacji
  • analizę ilościową EEG
  • Biofeedback EEG
  • potencjały somatosensoryczne
  • potencjały wzrokowe
  • schorzenia nerwowo-mięśniowe

   

  Tematy prac statutowych realizowanych w Zakładzie w roku 2004  

   


  • Analiza cytokin prozapalnych i antyzapalnych oraz procesów lipidowej peroksydacji we krwi u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w korelacji z obrazem klinicznym
  • Neurorehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym z zastosowaniem metody EEG Biofeedback.
  • Ocena ilościowa i jakościowa zapisów EEG u pacjentów wieku rozwojowego z zespołem Downa.
  • Badanie metodą rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  • Badanie neuroprotekcyjnych właściwości topiramatu w modelu drgawek gorączkowych u szczurów.