• Ostatnia zmiana 16.02.2018 przez Klinika Neurologii i Rehabiltacji Dziecięcej

  Kierunki badawcze

  patologia układu nerwowego pacjentów wieku rozwojowego
  stany napadowe u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem padaczki

  dieta ketogenna w padaczce
  bóle głowy
  mózgowe porażenie dziecięce
  zespół Downa
  autyzm
  ADHD
  neuroprotekcja i neurodegeneracja w schorzeniach OUN
  procesy lipidowej peroksydacji
  schorzenia nerwowo-mięśniowe
  zastosowanie badań neurofizjologicznych w diagnostyce:
  – analiza ilościowa EEG
  – EEG biofeedback
  – potencjały somatosensoryczne
  – potencjały wzrokowe