• Ostatnia zmiana 18.02.2020 przez Zakład Biologii

  Podręczniki

   

        Literatura podstawowa:

  1.  Broda B.: Zarys botaniki farmaceutycznej. PZWL, Warszawa 2013.
  2.  Szweykowscy A.J.: Botanika. PWN, Warszawa 2018
  3.  Wybrane zagadnienia z botaniki dla studentów farmacji, pod red. H. Ostrowskiej, Białystok 2009. 

       

       Literatura uzupełniająca:      

  1. Rutkowski L.: Przewodnik do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, 2018.
  2. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. PZWL, Warszawa 2001.
  3. Podbielkowski Z.: Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa 1986.
  4. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society, 2016, 181, 1–20.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Szafer W., Kulczycki S., Pawłowski B. Rośliny polskie cz. I. i cz. II. PWN, Warszawa 1986.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Podbielkowski Z. Rozmnażanie się roślin. WSiP, Warszawa 1990.3. Podbielkowski Z. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa 1986.2. Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B. Botanika. PWN, Warszawa 1995.i użytkowych. PZWL, Warszawa 2000.1. Broda B., Mowszowicz J. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących

   

  1.  
  2. Wybrane zagadnienia z botaniki dla studentów farmacji, pod red. H. Ostrowskiej, Białystok 2009.
  3. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P.: Podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa 2009.
  4. Broda B.: Zarys botaniki farmaceutycznej. PZWL, Warszawa 2002.
  5. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. PZWL, Warszawa 2000.
  6. Kadłubowska J.Z.: Zarys algologii. PWN, Warszawa 1975.
  7. Kawiak J., Mirecka J., Olszewska J.: Podstawy cytofizjologii. PWN, Warszawa 1998.
  8. Koncewicz J., Lewak S.: Podstawy fizjologii roślin. PWN, 1998.
  9. Malinowski E.: Anatomia roślin. PWN, Warszawa 1987.
  10. Mowszowicz J.: Pospolite rośliny naczyniowe Polski. PWN, Warszawa 1986.
  11. Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B.: Botanika. PWN, Warszawa 1995.
  12. Podbielkowski Z.: Rozmnażanie się roślin. WSiP, Warszawa 1982.
  13. Podbielkowski Z.: Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa 1986.
  14. Szafer W., Kulczycki S., Pawłowski B.: Rośliny polskie cz. I. i cz. II. PWN, Warszawa 1986.
  15. Szweykowscy A.J.: Botanika. PWN, Warszawa 2011.