• 16.11.2021 Zakład Chemii Fizycznej

  Pracownicy

  • dr hab. Tomasz Rusak - p.o. kierownika 

  e-mail: tomasz.rusak@umb.edu.pl

  p. 206;  tel. 85748 5714

  • dr hab. Karol Kramkowski - adiunkt 
   e-mail: kkramk@wp.pl
   p. 204;  tel. 85748 5711
  • dr n. med. Tomasz Misztal - adiunkt

  e-mail: tomasz.misztal@umb.edu.pl

  p. 207;  tel. 85748 5712

  • mgr Marta Iwanicka - asystent
   e-mail: marta.iwanicka@umb.edu.pl

       p.201;  tel. tel. 85748 5713 

  • mgr Katarzyna Przesław  -  st. technik       

  e-mail: katarzyna.przeslaw@umb.edu.pl                

  p.201; tel. 85748 5713                                         

  • mgr Elżbieta Bołtromiuk    -  st. technik   
   p.201; tel. 85748 5713    
  • mgr Beata Leszczuk  -  referent  techniczny

       p. 205; tel. 85748 5710         

  • Beata Ruchlewicz

       p.209;  tel. 85748 5709

   

  Doktoranci:

  • mgr Przemysław Czajkowski

  Centrum Badań Klinicznych;  


  • prof. dr hab.  Marian Tomasiak                                                                                  ► dr hab. Michał Ciborowski - Centrum Badań Klinicznych
    e-mail: mtomask@umb.edu.pl                                                                                       e-mail: michal.ciborowski@umb.edu.pl
  • dr Halina Stelmach                                                                                                   dr Agata Gołaszewska - Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczelnej
   e-mail: halinastelmach@interia.pl                                                                           e-mail: agata.golaszewska@umb.edu.pl  
  • mgr inż. Aleksandra Bielawska
    e-mail: aldrabielawska@gmail.com