Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pracownicy.
 • 05.12.2023 Zakład Chemii Fizycznej

  Pracownicy

  • dr hab.  n. med. Tomasz Rusak - kierownik zakładu

  e-mail: tomasz.rusak@umb.edu.pl

  p. 206;  tel. 85748 5714

  • dr hab. n. farm. Karol Kramkowski - adiunkt 
   e-mail: kkramk@wp.pl
   p. 204;  tel. 85748 5711
  • dr hab. n. med. Tomasz Misztal - adiunkt

  e-mail: tomasz.misztal@umb.edu.pl

  p. 207;  tel. 85748 5712

  • dr Marta Iwanicka - asystent
   e-mail: marta.iwanicka@umb.edu.pl

       p.201;  tel. tel. 85748 5713                                      

  • mgr Elżbieta Bołtromiuk    -  st. technik   
   p.201; tel. 85748 5713    
  • mgr Karolina Szyszka  -  st. technik       
   e-mail: karolina.szyszka@umb.edu.pl                
   p.201; tel. 85748 5713  
  • mgr Beata Leszczuk  -  referent  techniczny

       p. 205; tel. 85748 5710         

  • Beata Ruchlewicz

       p.209;  tel. 85748 5709

   


  Kontakt do osób pracujących w przeszłości w Zakładzie Chemii Fizycznej UMB:

  • prof. dr hab.  Marian Tomasiak                                                                                  ► prof. dr hab. Michał Ciborowski - Centrum Badań Klinicznych
                e-mail: marian.tomasiak@umb.edu.pl                                                                         e-mail: michal.ciborowski@umb.edu.pl
  • dr Halina Stelmach                                                                                                   dr Agata Gołaszewska - Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczelnej
                                                                                                                                      e-mail: agata.golaszewska@umb.edu.pl  
  • mgr inż. Aleksandra Bielawska                                                                                 mgr Katarzyna Przesław 
               e-mail: aldrabielawska@gmail.com                                                                       e-mail: kasia.przeslaw@wp.pl