Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zajęcia fakultatywne.
 • Zajęcia fakultatywne.
 • 20.02.2024 Zakład Chemii Fizycznej

  Zajęcia fakultatywne

   

  • Zajęcia fakultatywne  "Wybrane techniki obrazowania w badaniach naukowych(Farmacja II rok)  w roku akademickim 2022/23 odbywać się bedą w semestrze zimowym od .........................  wg harmonogramu ustalonego z dr hab. Karolem Kramkowskim (kkramk@wp.pl).

   

  • Zajęcia fakultatywne  "Mechanizmy przekazywania sygnału w komórkach (na przykładzie płytek krwi)" (Farmacja II rok)  w roku akademickim 2022/23 odbywać  się bedąw semestrze zimowym  w terminach ustalonych z dr hab. Tomaszem Misztalem (tomasz.misztal@umb.edu.pl).

   - Wykład uzupełniający o udziale kofeiny, sildenafilu, alkoholu i innych substancji w modulowaniu przekazywania sygnałów komórkowych

  • Zajęcia fakultatywne  "Mechanizmy przekazywania sygnału w komórkach(Analityka Medyczna I rok)  w roku akademickim 2022/23 bedą odbywać się w semestrze zimowym w terminach ustalonych z dr hab Tomaszem Misztalem (tomasz.misztal@umb.edu.pl).

   

  • Zajęcia fakultatywne  "Jak zmierzyć skrzep? - nowoczesne techniki badania hemostatycznych funkcji płytek krwi i monitorowania zmian zakrzepowych" (Analityka Medyczna III rok)  w roku akademickim 2023/24 bedą odbywać się w semestrze zimowym od 13.12.2023 r. (sala sem. 25 ECF, środa godz. 8.00-9.30). Pozostałe terminy zostaną ustalone na pierwszych zajęciach z dr hab. Tomaszem Rusakiem i dr hab. Tomaszem Misztalem

   

  • Zajęcia fakultatywne  "Fizykochemia zjawisk powierzchniowych(Kosmetologia II rok)  w roku akademickim 2023/24 bedą odbywały się w semestrze zimowym w terminach od 04.01-25.01.2024 (czwartek, godz. 12.30 - 15.30 - sala sem. 27 ECF) - ewentualne zmiany bedą konsultowane z prowadzącym: dr hab. Tomaszem Rusak (tomasz.rusak@umb.edu.pl)

   

  • Zajęcia fakultatywne  "Wykorzystanie osocza i innych elementów krwi w kosmetologii i medycynie(Kosmetologia III rok)  w roku akademickim 2023/24 bedą odbywały się w terminach ustalonych (9.11.23/13.11.23/16.11.23) z prowadzącym: dr hab. Tomaszem Rusak (tomasz.rusak@umb.edu.pl). Dodatkowe zajęcia praktyczne (dla chętnych) odbeda się 13.12.2023 (sala ćwiczeniowa Zakładu Chemii Fizycznej)