• Zajęcia fakultatywne.
 • 02.07.2020 Zakład Chemii Fizycznej

  Zajęcia fakultatywne

  • Wszyscy studenci, którzy potwierdzieli uczestnictwo w zajęciach fakultatytywnych uzyskali zaliczenie
  •  
  • Zajęcia fakultatywne  "Mechanizmy przekazywania sygnału w komórkach(Farmacja III rok)  realizowane w sposób zdalny. Odnośniki do poszczególnych wykładów bedą systematycznie publikowane na zdronie internetowej zakładu:

  1) Ultrastruktura komórek na przykładzie płytek krwi, błona plazmatyczna ...  (21.05.2020 - dr n.med. Tomasz Misztal)

  2) Receptory błonowe (cz. 1)  .... (27.05.2020 - dr n. med. Tomasz Misztal) 

  3) Receptory (cz. 2) i wewnatrzkomórkowe efektory ... (02.06.2020 - dr Tomasz Misztal)

  4) Wtórne przekaźniki sygnału (10.06.2020 - dr Tomasz Misztal)

  5) Kofeina, viagra, alkohol, THC (15.06.2020 - dr Tomasz Misztal)

   

  • Zajęcia fakultatywne  "Fizykochemia fotografi" (Farmacja III rok)  online  z podstaw optyki i teorii oddziaływania światła z materią, omawiające procesy fotochemiczne i reakcje jakie zachodzą podczas obróki fotograficznej.

  1) Wprowadzenie do fizykochemii fotografii cz1: aparatura fotograficzna  (dr hab. Karol Kramkowski - 08.06.2020 r. ) 

  2) Fizykochemia fotografii cz. 2: ciemnia fotograficzna (dr hab. Karol Kramkowski - 15.06.2020 r. ) 

  3) Fizykochemia fotografii cz. 3  (dr hab. Karol Kramkowski - 16.06.2020 r. ) 

  4) Fizykochemia fotografii cz. 4  (dr hab. Karol Kramkowski - 16.06.2020 r. ) 

   

   

  1) Wprowadzenie do omawianych zagadnień, metody badania adhezji (15.05.2020 - dr n. med. Tomasz Misztal)

  2) Techniki oceniające właściwości powstającego skrzepu: agregacja płytek  (25.05.2020 - dr Tomasz Misztal)

  3)Techniki i metody wykorzystywane do oceny funkcji płytek: sekrecja (28.05.2020 - dr Tomasz Misztal)

  4) Aktywność prokoagulacyjna płytek(03.06.2020 - dr Tomasz Misztal) 

  5)Tromboelastografia - monitorowanie dynamiki narastania skrzepu, jego stablizacji i lizy 08.06.2020 - dr hab. Tomasz Rusak)

  6) Ocena struktury skrzepu i jego retrakcji (obkurczania) - (dr Tomasz Misztal 15.06.2020 r)