• 15.11.2019 Zakład Chemii Fizycznej

  Nauka

   

   

  Działalność naukowa:

   

  • badanie mechanizmu powstawania odpowiedzi prokoagulacyjnej płytek krwi
  • retrakcja i fibrynoliza skrzepu
  • wymieniacz Na+/H+ i jego znaczenie w aktywacji płytki krwi
  • metabolizm energetyczny płytek 
  • interakcje leków z płytkami krwi
  • hemostaza 

   

  Wybrane publikacje.

  • Rusak T, Ciborowski M, Uchimiak-Owieczko A, Piszcz J, Radziwon P, Tomasiak M. Evaluation of hemostatic balance in blood from patients with polycythemia vera by means of thromboelastography: The effect of isovolemic erythrocytapheresis. Platelets. 2012; 23: 455-462.
  • Misztal T, Przesław K, Rusak T, Tomasiak M. Peroxynitrite - altered platelet mitochondria-A new link between inflammation and hemostasis. Thrombosis Research 2013; 13: e17-25
  • Rusak T, Misztal T, Piszcz J, Tomasiak M. Nitric oxide scavenging by cell-free hemoglobin may be a primary factor determining hypertension in polycythemic patients. Free Radical Research 2014; 48: 230-238.
  • Rusak T, Piszcz J, Misztal T, Brańska-Januszewska J, Tomasiak M. Platelet-related fibrinolysis resistance in patients suffering from PV. Impact of clot retraction and isovolemic erythrocytapheresis. Thrombosis Research 2014; 134: 192-198.
  • Misztal T, Rusak T, Tomasiak M. Clinically relevant HOCl concentrations reduce clot retraction rate via the inhibition of energy production in platelet mitochondria. Free Radical Research 2014; 48: 1443-53.
  • Misztal T, Rusak T, Brańska-Januszewska J, Ostrowska H, Tomasiak M. Peroxynitrite may affect fibrinolysis via the reduction of platelet-related fibrinolysis resistance and alteration of clot structure. Free Radical Biology & Medicine. 2015; 89: 533-547. 
  • Tomasiak-Łozowska MM, Misztal T, Rusak T, Brańska-Januszewska J, Bodzenta-Łukaszyk A, Tomasiak M. Asthma is associated with reduced fibrinolytic activity, abnormal clot architecture, and decreased clot retraction rate. Allergy.  2017; 72: 314-319.
  • Rusak T, Misztal T, Rusak M, Branska-Januszewska J, Tomasiak M. Involvement of hyperglycemia in the development of platelet procoagulant response: the role of aldose reductase and platelet swelling. Blood Coagulation & Fibrinolysis, 2017, 28: 443-451.
  • Misztal T, Rusak T, Brańska-Januszewska J, Gąsowska M, Szynaka B, Gołaszewska A, Bruczko M, Tomasiak M. Aquaporins in human platelets: intracellular localization and possible role in granule and lysosome secretion.  Acta Biochimica Polonica 2018; 65: 555-566. 
  • Karbowska M, Kaminski TW, Znorko B, Domaniewski T, Misztal T, Rusak T, Pryczynicz A, Guzinska-Ustymowicz K, Pawlak K, Pawlak D. Indoxyl Sulfate Promotes Arterial Thrombosis in Rat Model via Increased Levels of Complex TF/VII, PAI-1, Platelet Activation as Well as Decreased Contents of SIRT1 and SIRT3. Frontiers in Physiology  2018; 9: 1623.
  • Leszczyńska A, Misztal T, Marcińczyk N, Kamiński T, Kramkowski K, Chabielska E, Pawlak D. Effect of quinolinic acid - A uremic toxin from tryptophan metabolism - On hemostatic profile in rat and mouse thrombosis models.  Advances in Medical Sciences 2019; 64: 370-380.
  • Misztal T, Golaszewska A, Tomasiak-Lozowska MM, Iwanicka M, Marcinczyk N, Leszczynska A, Chabielska E, Rusak T. The myeloperoxidase product, hypochlorous acid, reduces thrombus formation under flow and attenuates clot retraction and fibrinolysis in human blood. Free Radical Biology  & Medicine 2019; 41: 426-437.