Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • 31.10.2023 Zakład Chemii Fizycznej

  Nauka

   

   

  Działalność naukowa:

   

  • badanie mechanizmu powstawania odpowiedzi prokoagulacyjnej płytek krwi
  • retrakcja i fibrynoliza skrzepu
  • wymieniacz Na+/H+ i jego znaczenie w aktywacji płytki krwi
  • metabolizm energetyczny płytek 
  • interakcje leków z płytkami krwi
  • hemostaza 

   

  Wybrane publikacje.

  • Rusak T, Ciborowski M, Uchimiak-Owieczko A, Piszcz J, Radziwon P, Tomasiak M. Evaluation of hemostatic balance in blood from patients with polycythemia vera by means of thromboelastography: The effect of isovolemic erythrocytapheresis. Platelets. 2012; 23: 455-462.
  • Misztal T, Przesław K, Rusak T, Tomasiak M. Peroxynitrite - altered platelet mitochondria-A new link between inflammation and hemostasis. Thrombosis Research 2013; 13: e17-25
  • Rusak T, Misztal T, Piszcz J, Tomasiak M. Nitric oxide scavenging by cell-free hemoglobin may be a primary factor determining hypertension in polycythemic patients. Free Radical Research 2014; 48: 230-238.
  • Rusak T, Piszcz J, Misztal T, Brańska-Januszewska J, Tomasiak M. Platelet-related fibrinolysis resistance in patients suffering from PV. Impact of clot retraction and isovolemic erythrocytapheresis. Thrombosis Research 2014; 134: 192-198.
  • Misztal T, Rusak T, Brańska-Januszewska J, Ostrowska H, Tomasiak M. Peroxynitrite may affect fibrinolysis via the reduction of platelet-related fibrinolysis resistance and alteration of clot structure. Free Radical Biology & Medicine. 2015; 89: 533-547. 
  • Tomasiak-Łozowska MM, Misztal T, Rusak T, Brańska-Januszewska J, Bodzenta-Łukaszyk A, Tomasiak M. Asthma is associated with reduced fibrinolytic activity, abnormal clot architecture, and decreased clot retraction rate. Allergy.  2017; 72: 314-319.
  • Rusak T, Misztal T, Rusak M, Branska-Januszewska J, Tomasiak M. Involvement of hyperglycemia in the development of platelet procoagulant response: the role of aldose reductase and platelet swelling. Blood Coagulation & Fibrinolysis, 2017, 28: 443-451.
  • Misztal T, Rusak T, Brańska-Januszewska J, Gąsowska M, Szynaka B, Gołaszewska A, Bruczko M, Tomasiak M. Aquaporins in human platelets: intracellular localization and possible role in granule and lysosome secretion.  Acta Biochimica Polonica 2018; 65: 555-566. 
  • Leszczyńska A, Misztal T, Marcińczyk N, Kamiński T, Kramkowski K, Chabielska E, Pawlak D. Effect of quinolinic acid - A uremic toxin from tryptophan metabolism - On hemostatic profile in rat and mouse thrombosis models.  Advances in Medical Sciences 2019; 64: 370-380.
  • Misztal T, Golaszewska A, Tomasiak-Lozowska MM, Iwanicka M, Marcinczyk N, Leszczynska A, Chabielska E, Rusak T. The myeloperoxidase product, hypochlorous acid, reduces thrombus formation under flow and attenuates clot retraction and fibrinolysis in human blood. Free Radical Biology  & Medicine 2019; 41: 426-437. 
  • Misztal T, Gołaszewska A, Brańska-Januszewska J, Marcińczyk N, Chabielska E, Tomasiak M, Rusak T. HAuCl4, putative general aquaporins blocker, reduces platelet spreading, filopodia formation, procoagulant response, and thrombus formation under flow. Frontiers in Physiology  2020; 11: ID 1025 (doi.org/10.3389/fphys.2020.01025)
  • Gołaszewska A, Misztal T, Marcińczyk N, Chabielska E, Rusak T. Adrenaline may contribute to prothrombotic condition via augmentation of platelet procoagulant response, enhancement of fibrin formation, and attenuation of fibrinolysis.  Frontiers in Physiology  2021, 12: 65788 (doi: 10.3389/fphys.2021.657881)
  • Kowalczyk P, Sulejczak D, Kleczkowska P, Bukowska-Ośko I, Kucia M, Popiel M, Wietrak E, Kramkowski K, Wrzosek K, Kaczyńska K. Mitochondrial Oxidative Stress-A Causative Factor and Therapeutic Target in Many Diseases. International Journal of Molecular Sciences 2021;22(24):13384. (doi: 10.3390/ijms222413384)
  • Misztal T, Gołaszewska A, Marcińczyk N, Tomasiak-Łozowska M, Szymanowska M, Chabielska E, Rusak T. Natural polyphenols may normalize hypochlorous acid-evoked hemostatic abnormalities in human blood. Antioxidants  2022; 11(4):779 ( https://doi.org/10.3390/antiox11040779 )