Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Koło Naukowe.
 • 14.11.2023 Zakład Chemii Fizycznej

  Koło Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej

  Kierownik zakładu

  dr hab. Tomasz Rusak

  Opiekun koła

  dr hab. Karol Kramkowski

  e-mail: kkramk@wp.pl

  tel. (85) 748 57 11

  Przewodniczący

  1. Joanna Kirmuć, Farmacja VI rok

  e-mail: jkirmuc1@student.umb.edu.pl

  Pozostali członkowie koła:

     2. Klaudia Sikorska, Analityka Medyczna IV rok

  1. Weronika Zaręba, Farmacja IV rok
  2. Urszula Powierża, Farmacja IV rok
  3. Paweł Osiennik, Farmacja III rok
  4. Dominik Nol, Farmacja II rok
  5.  

  Profil  prac naukowych (tematyka badawcza):

  1. Badania in vitro, in vivo, ex vivo oraz przyżyciowe nad przeciwzakrzepowymi, przeciwpłytkowymi i przeciwprzerzutowymi właściwościami leków, kandydatów na leków oraz nowymi substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.

  2. Skrining właściwości przeciwzakrzepowych i przeciwprzerzutowych wybranych surowców roślinnych.

  3. Nauka efektywnego przeszukiwania naukowych i specjalistycznych baz danych z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi informatycznych.

   

  Praca praktyczna:

  1. Badanie odpowiedzi płytek krwi i układu krzepnięcia:

  - badanie agregacji płytek krwi,

  - badanie adhezji płytek krwi do powierzchni pokrytych fibrynogenem/kolagenem,

  - badanie sekrecji z ziarnistości płytkowych,

  - tromboelastometria – monitorowanie kinetyki  procesu krzepnięcia i stabilności utworzonego skrzepu,

  - dynamiczna generacja tromboksanu TxB2

  - badanie szybkości obkurczania (kontrakcji) utworzonego skrzepu,

  - metody spektroskopowe (pomiar absorbancji światła, luminescencji, fosforescencji).

  2. Zakrzepica tętnicza (stymulowana prądem) i żylna (stymulowana stazą) u szczurów.

  3. Zakrzepica stymulowana laserowo lub chemicznie u myszy z przyżyciową wizualzacją konfokalną w czasie rzeczywistym

  4. Metody angażujące myszy modyfikowane genetycznie pod kątem występowania chorób cywilizacyjnych, np. z wrodzoną hiperhomocysteinemii

  5. Modele ultra-wczesnych procesów przerzutowania nowotworowego, angażujących płytki krwi i układ krzepnięcia, z wykorzystaniem przyżyciowej mikroskopii konfokalnej oraz mikroskopii elektronowej