Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Farmacja (rok I, semestr I) - Biofizyka.
 • 15.03.2024 Zakład Chemii Fizycznej

  Farmacja (rok I, semestr I) - Biofizyka

  • Wyniki egzaminu poprawkowego z biofizyki z dn. 15.03.2024  [28]
  • Zajęcia z biofizyki na I roku obejmują 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Wykłady rozpoczną się 7 listopada 2023 r. i bedą odbywały się przez 10 kolejnych tygodni  -  wtorek godz. 1045 - 1130 (Aula duża ECF) - harmonogram wykładów [66]: prowadzący wykłady: dr hab. Karol Kramkowski/ dr hab. Tomasz Rusak
  • Zajęcia ćwiczeniowe będą odbywały się od 11 grudnia 2023 w Zakładzie Chemii Fizycznej (s. 202 - 203). Informacje dotyczące realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych zostaną zamieszczone w zakładce  "Szczegółowy rozkład zajęć"
  • Każda z grup będzie podzielona na 4 zespoły (A, B, C, D) które bedą wykonywały ćwiczenia w systemie rotacyjnym. W każdym tygodniu dany zespół realizuje ćwiczenie wg. zamieszczonego harmonogramu. Na stronie internetowej znajdują się instrukcje w formacie pdf wraz z częscią teoretyczną dotyczącą danego ćwiczenia.