Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Farmacja (rok I, semestr I) - Biofizyka.
 • 17.02.2023 Zakład Chemii Fizycznej

  Farmacja (rok I, semestr I) - Biofizyka

  • Egzamin poprawkowy (I) z biofizyki odbędzie się 17 lutego o godz. 1000 w sali 223 (Colegium Primum, II piętro)
  • Wyniki egzaminu poprawkowego z biofizyki z dn. 17.02.2023 r.  [41]
  • Zajęcia z biofizyki na I roku obejmują 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Wykłady rozpoczną się 15 listopada 2022 r. i bedą odbywały się przez 10 kolejnych tygodni  -  wtorek godz. 1045 - 1130 (Aula duża ECF) - harmonogram wykładów [99]: prowadzący wykłady: dr hab. Karol Kramkowski/ dr hab. Tomasz Rusak

   

  • Zajęcia ćwiczeniowe bedą odbywały się w formie stacjonarnej od 12 grudnia 2022 w Zakładzie Chemii Fizycznej (s. 202 - 203). Informacje dotyczące realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych zostaną zamieszczone w zakładce  "Szczegółowy rozkład zajęć"
  • Każda z grup będzie podzielona na 4 zespoły (A, B, C, D) które bedą wykonywały ćwiczenia w systemie rotacyjnym. W każdym tygodniu dany zespół realizuje ćwiczenie wg. zamieszczonego harmonogramu. Na stronie internetowej znajdują się instrukcje w formacie pdf wraz z częscią teoretyczną dotyczącą danego ćwiczenia.