• 19.02.2021 Zakład Chemii Fizycznej

  Farmacja (rok I, semestr I) - Biofizyka

  • Egzamin poprawkowy z biofizyki odbędzie się 19.02.2021 r. (piątek) o godz. 1400 - test za pośrednictwem platformy blackboard

  Wyniki egzaminu z biofizyki z dn. 16.02.2021 r.                          Wyniki egzaminu poprawkowego z biofizyki z dn. 19.02.2021 r. 

  Osoby, które nie uzyskały zaliczenia powinny (za pośrednictwem starosty) ustalić termin poprawy z kierownikiem zakładu

  • Zajęcia z biofizyki na I roku obejmują 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.
  • Wykłady rozpoczną się 10 listopada 2020 r. i bedą odbywały się przez 10 kolejnych tygodni w formie zdalnej -  wtorek godz. 1045 - 1130 (za pośrednictwem platformy internetowej blackboard ) - prowadzący wykłady: dr hab. Karol Kramkowski

   

  • Zajęcia ćwiczeniowe bedą odbywały się w formie stacjonarnej od 14 grudnia 2020 w Zakładzie Chemii Fizycznej (s. 202 - 203). Informacje dotyczące realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych zostaną zamieszczone w zakładce  "Szczegółowy rozkład zajęć"
  • Każda z grup będzie podzielona na 4 zespoły (A, B, C, D) które bedą wykonywały ćwiczenia w systemie rotacyjnym. W każdym tygodniu dany zespół realizuje ćwiczenie wg. zamieszczonego harmonogramu. Na stronie internetowej znajdują się instrukcje w formacie pdf wraz z częscią teoretyczną dotyczącą danego ćwiczenia.