Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Fizycznej.