Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe .
 • Ostatnia zmiana 12.10.2023 przez Zakład Biofizyki

  Studenckie Koło Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Biofizyki i Inżynierii Medycznej

  przy Zakładzie Biofizyki

  E-mail: el.medycyna@gmail.com

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. Maria Karpińska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. n. med. Beata Modzelewska

  dr n. med. Marzena Tylicka

   

  Przewodnicząca Koła:

   

  Marta Berczyńska

  42033@student.umb.edu.pl

   

  Profil prac naukowych:

   

  • Badania nad interfejsem mózg-komputer (BCI)
  • Farmakodynamika środków rozkurczowych
  • Badanie czynności skurczowej mięśni gładkich in vitro        
  • Oznaczenia markerów odpowiedzi zapalnej
  • Ocena markerów uszkodzenia
  • Tensometria i elektrofizjologia
  • Inżynieria medyczna
  • Konduktometria
  • Audiometria

   

  Praca praktyczna:

   

  Projekt i konstrukcja protezy podudzia wykorzystującej BCI oraz badania nad rolą biofeedbacku w inżynierii medycznej.

  Udział w Festiwalu Nauki

   

  Lista członków:

   

  1. Zofia Stankiewicz
  2. Marta Berczyńska
  3. Adrian Rzymski
  4. Laura Marciniec
  5. Katarzyna Chodak
  6. Jakub Matuk

   

  Terminy spotkań Koła są ustalane na bieżąco.