Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 26.02.2015 przez Zakład Biofizyki

  Nauka


  Działalność naukowa


  • Regulacja czynności skurczowej mięśni gładkich człowieka.
  • Badania narażenia na promieniowanie jonizujące pochodzące ze źródeł naturalnych i skażeń promieniotwórczych.

  Najważniejsze osiągnięcia w ciągu ostatnich 5 lat


  • Stwierdzenie, że mechanizm relaksacji mięśni gładkich nieciężarnej macicy ludzkiej przez NO nie zależy od aktywności cyklazy guanylanowej.
  • Radioekologoczna ocena środowiska północno-wschodniej Polski.