Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biofizyki.