Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dydaktyka.
  • Ostatnia zmiana 27.09.2023 przez Zakład Biofizyki

    Dydaktyka

    Działalność dydaktyczna

     


    • Kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydziału Nauk o Zdrowiu na Kierunkach: Fizjoterapia, Logopedia z fonoaudiologią, Położnictwo, Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne oraz Ratownictwo Medyczne w zakresie biofizyki.