• Ostatnia zmiana 30.01.2018 przez Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

  Prace statutowe i projekty badawcze

  Tematy prac statutowych i projektów badawczych realizowanych w klinice:

  • Prospective, multicenter, randomized, double-blind, parallel- group, does- response study of three doses Xeomin (incobotulinumtoxinA, NT 201) for the treatment of lower limb spasticity in children and adolescents (age 2- 17 years) with cerebral palsy.
  • Leczenie spastyczności kończyny dolnej u dzieci z zastosowaniem preparatu BOTOX, badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby.
  • Wady mózgu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w badaniach metodą rezonansu magnetycznego.
  • Czynniki ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego.
  • Wpływ muzyki klasycznej i heavy metalowej na czynności fizjologiczne zdrowych młodych osobników.
  • Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Badania jakości życia u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniowa
  • Problemy zdrowotne dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
  • Ocena skuteczności toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Prewencja otyłości u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
  • Badania zaburzeń równowagi u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
  • Wpływ umiarkowanego wysiłku fizycznego na parametry krwi i komórki macierzyste u zdrowych ochotników.
  • Stan funkcjonalny pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową w korelacji z jakością życia
  • Ocena postawy ciała i aktywności fizycznej dzieci w wieku szkolnym.
  • Ocena postawy ciała i siły mięśniowej dzieci w wieku szkolnym.
  • Wpływ upośledzenia narządu ruchu na aktywność fizyczną i mobilność w warunkach życia codziennego osób niepełnosprawnych ruchowo – badania empiryczne i eksperymentalne.
  • Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową w korelacji z obrazem klinicznym i ich wpływ na funkcjonowanie pacjentów.
  • Czynniki ryzyka występowania otyłości wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie Podlaskim.
  • Ocena stężenia leptyny, hsCRP i lipidów u dzieci z u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową.
  • Ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z zastosowaniem czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) w mobilizacji komórek macierzysty
  • Wpływ umiarkowamego wysiłku fizycznego na mobilizację komórek macierzystych u zdrowych ochotników.
  • Ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z zastosowaniem czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) w mobilizacji komórek macierzystych.
  • Ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii pacjenta z dystrofią twarzowo-łopatkowo-ramienną z zastosowaniem czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) w mobilizacji komórek macierzystych.
  • Ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii pacjentów z dystrofią mięśniową zastosowaniem czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) celem mobilizacji komórek macierzystych.