• Ostatnia zmiana 31.03.2020 przez Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

  Dydaktyka

  Pracownicy Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom "Dać Szansę" prowadzą zajęcia dydaktyczne:

  na kierunku Lekarskim

  na kierunku Fizjoterapii, Pielęgniarstwa i Położnictwa, Logopedii z Fonoaudiologią, Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

   

  UWAGA!

  W związku z Zarządzeniem nr 21/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz aktualnych krajowych regulacji prawnych uprzejmie informuję, że materiały dydaktyczne do samokształcenia na okres zawieszenia zajęć zostaną udostępnione przez Koordynatora przedmiotu drogą e-mail na adres całego roku oraz na indywidualny adres e-mail starosty. Szczegółowe informacje dla poszczególnych lat i Kierunków umieszczone są w zakładkach danego przedmiotu realizowanego w semestrze letnim.

   
                                                                   prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak 
  Kierownik Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB