• Ostatnia zmiana 07.02.2018 przez Administrator UMB

  O Klinice

  Kierownik:

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

  Dane kontaktowe:

  ul. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok
  tel./fax: (85) 745 06 01
  e-mail: rehabdz@umb.edu.pl
   

  Klinika zatrudnia wieloosobowy, zróżnicowany pod względem fachowym personel medyczny (lekarzy - specjalistów rehabilitacji, pediatrii, neurologii dziecięcej, magistrów rehabilitacji, techników fizjoterapii) prowadzący usługi w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji leczniczej. Aktualne wyposażenie Kliniki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną na powierzchni ok. 1000 metrów kwadratowych oraz wyszkolona kadra, pozwalają na wykonywanie zabiegów usprawniająco-leczniczych w wielu schorzeniach wieku rozwojowego.

  Wśród leczonych schorzeń dominują dysfunkcje narządu ruchu, będące wynikiem urazów okołoporodowych (mózgowe porażenie dziecięce), wad wrodzonych i nabytych mózgu oraz rdzenia kręgowego (przepukliny oponowo-rdzeniowe), zaburzenia będące wynikiem przebytych procesów zapalnych i urazów, wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. Prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi z astmą, mukowiscydozą, ze schorzeniami nowotworowymi i po zabiegach kardiochirurgicznych. Znaczna grupa leczonych pacjentów wymaga codziennej, wieloprofilowej rehabilitacji. 

  Baza Kliniki stwarza dogodne warunki do prowadzenia działalności szkoleniowej i dydaktycznej. W Klinice prowadzone są wykłady, seminaria i ćwiczenia ze studentami fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, a także kierunku lekarskiego.