• 09.02.2022 Zakład Chemii Medycznej

  Pracownicy

   

  • Kierownik

     dr hab. n. med. Anna Galicka

  e-mail: angajko@umb.edu.pl

  tel. 85 748 5674

   

  • Adiunkt

     dr hab. n. med. Iwona Radziejewska

  e-mail: iwona@umb.edu.pl

  tel. 85 748 5675

   

  • Specjalista inżynieryjno-techniczny

     mgr Elżbieta Arciuch

  tel. 85 748 5678

   

  • Specjalista naukowo-techniczny

     mgr Joanna Wosek

  e-mail: joanna.wosek@umb.edu.pl

  tel. 85 748 5673

   

  • Studia doktoranckie:

   

      mgr Katarzyna Supruniuk

     e-mail: ksupruniuk@gmail.com

      tel. 85 748 5679

   

      mgr Joanna Sutkowska

      e-mail: joanna.sutkowska@umb.edu.pl

      tel. 85 748 5679

   

  • Pracownik gospodarczy

      Beata Golińska

      tel. 85 748 5681