• 22.02.2019 Zakład Chemii Medycznej

  Tematyka naukowa

   

  • Badanie mechanizmów stymulującego i hamującego działania związków pochodzenia roślinnego na ekspresję kolagenu i glikozoaminoglikanów w hodowlach fibroblastów skóry w celu potencjalnego ich zastosowania w farmakoterapii niektórych chorób tkanki łącznej
  • Ocena wpływu związków syntetycznych i roślinnych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym na wybrane białka o zaburzonej ekspresji w glejakach mózgu

   

  Techniki laboratoryjne:
   

  • Techniki elektroforetyczne
  • Techniki immunoenzymatyczne (ELISA, Western blot)
  • Spektroskopia UV/VIS
  • PCR w czasie rzeczywistym