• 19.04.2018 Zakład Chemii Medycznej

    Kontakt

    Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

    dr hab. n. med. Anna Galicka

    e-mail: angajko@umb.edu.pl

    tel. 85 748 5674