Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Osiągnięcia.
 • 05.09.2022 Zakład Chemii Medycznej

  Osiągnięcia

  Prace wygłoszone przez członków koła na konferencjach naukowych:

  • Wiktoria Izdebska, Iwona Radziejewska

      Impact of the combined action of rosmarinic acid and anti-MUC1 antibody on glycosylation of gastric cancer cells

  Young Researchers in Life Sciences : Paris, France, 2022.06.08-10

  • Aleksandra Chmielecka

      Effect of ascorbic acid on the expression of extracellular matrix components and the migration of glioblastoma multiforme (GBM) cells.

  Annual International Medical Students Meeting, 18-21 marzec 2021r.

      Ocena wpływu syntetycznych analogów tyloforyny na ekspresję i aktywność metaloproteinaz macierzy MMP 2 i MMP 9 w komórkach glejaka wielopostaciowego mózgu linii LN229.

  Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna Eureka, styczeń 2021r.

  Praca nagrodzona I miejsce

  •  Katarzyna Bazydło, Anna Galicka, Michał Karpiński.

        COL1A1 Sp1 binding site polymorphism in association with low serum vitamin D level predisposes to the increased low-energy fractures rate in children.
        10th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scienctists, Bialystok, May 14-16th 2015. Book of abstracts.

  Prace nagrodzone wyróżnieniem

  • Sebastian Chłędzik, Jolanta Nazaruk, Anna Bielawska, Anna Galicka (tutor Iwona Radziejewska)

       The influence of luteolin on MUC1 expression in human gastric cancer cell line CRL-1739

       11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, May 5-7th 2016

  • Przemysław Czajkowski, Iwona Radziejewska

       Mucyny żołądkowe i ich rola w aspekcie oddziaływań z Helicobacter pylori 

       Ogólnopolska Konferencja Młodej Farmacji, Kraków, 4-6 grudnia 2015r.

  •  Przemysław Czajkowski, Edyta Andrulewicz [S.D], Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Zbigniew Kałuża, Agnieszka Gornowicz [S.D], Anna Galicka.

        Badanie i ocena biologicznej aktywności nowo otrzymanych pochodnych tyloforyny na komorki raka sutka MCF-7.
        Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, FARMACJA 21, "Farmaceuci w ochronie zdrowia", Wrocław, 11-12 września 2015 r.

  Prace wygłoszone

  • Justyna Brzózka (tutor Iwona Radziejewska)

      The influence of rosmaric acid on glycosylation of proteins in human CRL-1739 gastric cancer cells

      12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22nd April 2017

  • Ilona Sikora, Magdalena Oksentowicz (tutor Iwona Radziejewska)

       The influence of luteolin on MUC1 mucin and IL-8 in gastric cancer cells co-incubated with Helicobacter pylori

        International Medical Congress of Silesia, Katowice, 28-29th April 2016 

  • Przemysław Czajkowski, Iwona Radziejewska, Anna Bielawska

       Wpływ lektyny z Wisteria floribunda na wybrane antygeny cukrowe glikoprotein w komórkach raka żołądka linii CRL-1739

       Konkurs Opieki Farmaceutycznej, Wrocław 11-13.03.2016

  • Przemysław Czajkowski, Edyta Andrulewicz, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Zbigniew Kałuża, Anna Galicka

       Nowy syntetyczny analog tyloforyny GD41 jako związek o potencjale przeciwnowotworowym

       II Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", Lublin 22-23 października 2015r.

  • Przemysław Czajkowski, Edyta Andrulewicz, Iwona Radziejewska, Anna Bielawska, Anna Galicka.

       Lectin from Wisteria floribunda infuescence MUC1 mucin expression on gastric adenocarcinoma cells.

       2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, 11th - 12th December 2015.

  • Przemysław Czajkowski, Edyta Andrulewicz [S.D], Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Zbigniew Kałuża, Agnieszka Gornowicz [S.D], Anna Galicka.

       The effect of new synthetic tylophorine analogs on biological activity in MCF-7 breast cancer cells.
       22nd International Student Congress of (BIO) Medical Sciences, 2nd - 5th June 2015 . Book of Abstracts.

  •  Anna Galicka, Edyta Andrulewicz [S.D], Sebastian Chłędzik, Jolanta Nazaruk, Rafał Krętowski, Marzanna Cechowska-Pasko.

       The activity of natural polyphenolic compounds from Asteraceae family.
       Analytical Methods to Study Oxidative Damage, Antioxidants and Drugs, Białystok 4-7.06.2015.

  •  Karolina Nowak, Przemysław Czajkowski, Anna Galicka.

       Rola metaloproteinaz (MMPs) i ich inhibitorów tkankowych (TIMPs) w procesie nowotworowym.
       Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Farmakoterapia Kobiet w Ciąży i Elementy Farmakoekonomiki" Białystok, 25.04.2015 r.

  • Małgorzata Łukasik , Iwona Kuźmicz, Jolanta Nazaruk, Anna Galicka.

       Sorbifolin as an inhibitor of collagen expression in human skin fibroblasts.

       25th European Students' Conference, Berlin, 17-20 September 2014

  •  Katarzyna Bazydło, Sebastian Chłędzik, Rafał Krętowski, Jolanta Nazaruk, Anna Galicka.

        Effect of luteolin and its 7-O-beta-glucoside on collagen expression and mechanisms of their action in human skin fibroblasts.
        Archives of Medical Science 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, May 15-18, 2014.

  • Małgorzata Łukasik, Rafał Krętowski, Jolanta Nazaruk, Anna Galicka.

       Effect of luteolin on collagen, MMPs and alfa2Beta1 integrin expression in the human glioma cells.
       9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Bialystok, April 24-26th 2014.

  •  Kamil Matczuk, Norina Syed, Michał Karpiński, Anna Galicka.

       Association between vitamin D receptor polymorphism (BSMI) and low-energy fractures in children.
       8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists - book of abstracts, Bialystok, 12 - 13 April 2013

  •  Anna Golec, Dominika Krajewska, Michał Karpiński, Anna Galicka.

       Estrogen receptor alfa gene polymorphism (Xbal) in children low-energy fractures.
       8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists - book of abstracts, Bialystok, 12 - 13 April 2013