Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Medycznej.