Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 27.09.2023 przez Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  Harmonogram zajęć

  Zajęcia z pediatrii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego

  Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

  w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  w roku akademickim 2023/ 2024

   

  Tematy ćwiczeń:

  1. Wpływ stanu uzębienia na choroby układu endokrynnego u dzieci. (1h)
  2. Omówienie najczęstszych objawów ze strony układu endokrynnego, interpretacja badań dodatkowych, przekazanie informacji na temat stanu zdrowia, zaplanowanie leczenia dziecka z objawami ze strony układu endokrynnego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek chorobowych, których objawy występują w jamie ustnej. (1h)
  3. Wpływ przewlekłej hiperglikemii na zmiany w obrębie jamy ustnej. Hipoglikemia w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci. (2h)
  4. Wpływ stanu uzębienia na choroby układu krążenia u dzieci. (1h)
  5. Omdlenia u dzieci. (1h)
  6. Zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa u dzieci – objawy, postępowanie niefarmakologiczne i farmakologiczne. (1h)
  7. Szmer serca u dziecka. Wrodzone wady serca u dzieci – podstawy. (1h)

   

                                                                     Ćwiczenia z pediatrii dla stomatologii rok III w roku akademickim   2022/ 2023

  w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, UDSK VI piętro

  Godziny zajęć: 7:45 - 10.45

   

  Grupa

  Termin /Temat

  Termin/Temat

   

  19.10.2023 (czwartek)

  23.11.2023 (czwartek)

  11, I

   

  Podstawy kardiologii
  wieku rozwojowego

  Podstawy diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego

  II, III

   

  Podstawy diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego

  Podstawy kardiologii
  wieku rozwojowego

   

  20.10.2023 (piątek)

  24.11.2023 (piątek)

  5,6

  Podstawy kardiologii
  wieku rozwojowego

  Podstawy diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego

   7

  Podstawy diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego

  Podstawy kardiologii
  wieku rozwojowego

   

   

  7.12.2023 (czwartek)

  04.01.2024 (czwartek)

  1,2

  Podstawy kardiologii
  wieku rozwojowego

  Podstawy diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego

  3,4

  Podstawy diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego

  Podstawy kardiologii
  wieku rozwojowego

   

  8.12.2023 (piątek)

  05.01.2022 (piątek)

  8

  Podstawy kardiologii
  wieku rozwojowego

  Podstawy diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego

  9, 10

  Podstawy diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego

  Podstawy kardiologii
  wieku rozwojowego

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Literatura podstawowa

  1. Sońta- Jakimczyk D. „Wybrane zagadnienia z pediatrii dla studentów stomatologii”, Wyd. Śląski Uniwersytet Medyczny,  Katowice 2008
  2. Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H: P, PZWL Pediatria, 2013