Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 13.11.2023 przez Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  Aktualności

  SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

   

  UWAGA !!!

   

   - Następny wykład z Reumatologii (wykład 3) będzie dostępny w postaci nagrania na platformie Blackboard od wtorku, 21-go listopada do niedzieli 26-go listopada.
   
  - Kolejny wykład z Reumatologii (wykład 4) odbędzie się online na platformie Blackboard, zgodnie z planem.
   
   
   

   

   

  Wykłady reumatologii odbędą się w formie on-line na platfornie Blackboard. terminy zgodnie z harmonogramem na stronie UMB

  Zajecia w Klinice Reumatologii V rok odbywaja sie od godziny 08:00. Rozpoczynaja sie seminarium w sali dydaktycznej nr 16 (obok Kliniki Hematologii).

  Terminy zajęć w harmonogramie UMB.

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ:

   

  SEMINARIA i ĆWICZENIA

  1. Badanie narządu ruchu Ogólna charakterystyka schorzeń reumatycznych. Obraz podmiotowo-przedmiotowy. Implikacje zmian patogenetycznych w obrazie klinicznym

  2.  Reumatoidalne zapalenie stawów -patogeneza, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie i  leczenie

  3. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie.

  4. Dna moczanowa, przewlekłe zapalenia stawów. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie. Osteoporoza. Obraz podmiotowy, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, różnicowanie, rokowanie, leczenie. 

   

  Test końcowy i zaliczenie ćwiczeń u asystentów.

  Warunki zaliczenia bloku ćwiczeniowego:

  Studentów obowiązyje obecność i przygotowanie materiału na planowane ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach/ sprawdzian ustny/pisemny. Warunkiem zaliczenia bloku jest dodatkowo pozytywny wynik testu kończącego zajęcia 

   

  Literatura:

  • Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków

   

  DrukujPDFDo góry