Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć.
 • Ostatnia zmiana 30.11.2023 przez Zakład Radiologii

  Tematyka zajęć

  Tematy wykładów:

  1. Radiologia w stomatologii.
  2. Ochrona radiologiczna.
  3. Fizyczne i biologiczne właściwości promieniowania RTG.
  4. Anatomia radiologiczna- zdjęcia zewnątrzustne.
  5. Anatomia radiologiczna- zdjęcia wewnątrzustne.
  6. Techniki obrazowania w diagnostyce stomatologicznej.

  Tematy ćwiczeń z radiologii stomatologicznej  IV rok lekarsko-dentystyczny semestr VII

  rok akademicki 2023/2024.

  1. Ocena budowy anatomicznej struktur kostnych szczęki i żuchwy na podstawie zdjęć wewnątrzustnych.
  2. Obrazowanie tkanek miękkich w badaniu USG.
  3. Radiologiczna ocena patologii w obrębie tkanek twardych zębów.
  4. Pantomogram.Zastosowanie w diagnostyce stomatologicznej.Ocena wieku zębowego na podstawie zdjęć RTG.
  5.  Anatomia struktur głowy i szyi w badaniach TK i CBCT.
  6. Obrazowanie tkanek głowy i szyi w badaniach MR ze szczegółnym uwzględnieniem stawów skroniowo-żuchwowych.
  7. Radiologiczna diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych.
  8. Diagnostyka stanów zapalnych – RTG zębowe, pantomograficzne,CBCT.

  Tematy seminariów z radiologii stomatologicznej

  lekarsko- dentystyczny IV rok  2023/2024

   

  1. Urazy twarzoczaszki.
  2. Zmiany zapalne twarzoczaszki i zębów.
  3. Zastosowanie CBCT  w diagnostyce stomatologicznej.
  4. Wykorzystanie badań radiologicznych w planowaniu leczenia stomatologicznego.

  Zastosowanie  USG w stomatologii.