• 27.01.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  Kolokwium I - wyniki [260]

   


   

   


   

  Kolokwium I z "Chemii organicznej" dla II roku Farmacji odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w salach nr 218 oraz 223 (Collegium Primum, II piętro).

   


   

  WAŻNE!

  W dniach 6 grudnia 2019 r. i 20 grudnia 2019 r. nie odbędą się wykłady z "Chemii organicznej".

   


   

  W y k ł a d y  z "Chemii organicznej" dla studentów II roku Farmacji w semestrze zimowym będą odbywały się w piątki, w godz. 8:15-10:25 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

  Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 11 października 2019 r. (piątek) o godz. 8:15.

   

  Ć w i c z e n i a  z "Chemii organicznej" w semestrze zimowym będą odbywały się w Zakładzie Chemii Organicznej w prac. 115/116 zgodnie z poniższym harmonogramem:

  poniedziałek

  II  grupa  

  8:00-12:45 dr Anna Pućkowska
  poniedziałek

  I  grupa  

  13:00-17:45

  dr Irena Bruzgo

  wtorek IV grupa   9:50-14:35 dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  wtorek V grupa  14:45-19:30

  mgr Paulina Uścinowicz
  dr hab. Agnieszka Markowska

  środa

  III grupa  

  10:00-14:45 dr Monika Tomczyk
  środa VI grupa 15:00-19:45

  dr hab. Danuta Drozdowska

  mgr Paulina Uścinowicz

  Pierwsze ćwiczenia odbędą się w dniach 7-9 października 2019 r.

   

  Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału zamieszczonego na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej.

  Przed pierwszymi zajęciami należy zapoznać się z "REGULAMINEM obowiązującym studentów II roku FARMACJI w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Chemia organiczna" w roku akademickim 2019/2020", z "Zasadami bezpiecznej pracy w pracowni chemii organicznej" i "Podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi".

  Uwaga! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Obowiązuje zmiana obuwia! Studenci przebierają się w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali nr 218).

   

  Program zajęć oraz materiały do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Farmacja – Chemia organiczna):

  https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej