• 14.07.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

   


  UWAGA    Studenci  II roku kierunku Farmacja

   

  EGZAMIN z Chemii Organicznej w drugim terminie poprawkowym odbędzie się na platformie edukacyjnej Uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 7 września 2020 r. o godz. 12:00.

  Dostęp będzie ograniczony od godz. 12:00 do 12:10.  W tym czasie (10 minut) należy zalogować się na platformie i rozpocząć test.

  Po zalogowaniu, w zakładce „Moje wydarzenia” proszę odnaleźć link EGZAMIN_POPRAWKOWY_2_ChemOrg_WF_F2, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

   


   

  EGZAMIN Z CHEMII ORGANICZNEJ - PIERWSZY TERMIN POPRAWKOWY - WYNIKI [88]

   


   

  UWAGA    Studenci  II roku kierunku Farmacja

   

  EGZAMIN POPRAWKOWY z Chemii Organicznej odbędzie się na platformie edukacyjnej Uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 14 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

  Dostęp będzie ograniczony od godz. 12:00 do 12:10.  W tym czasie (10 minut) należy zalogować się na platformie i rozpocząć test.

  Po zalogowaniu, w zakładce „Moje wydarzenia” proszę odnaleźć link EGZAMIN_POPRAWKOWY_ChemOrg_WF_F2, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

   

  Udostępniony test należy rozwiązać wciągu 90 minut od momentu uruchomienia.  W czasie rozwiązywania testu można powracać do poszczególnych pytań
  i korygować swoje odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania proszę przejść do podsumowania (ok. 5 minut przed upływem wyznaczonego czasu) i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

  Proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu 90 minut, po tym czasie EGZAMIN zostanie automatycznie zamknięty bez gwarancji zapisania odpowiedzi. W takiej sytuacji może się okazać, że pomimo wzięcia udziału w EGZAMINIE, co zostanie odnotowane na platformie, punktacja końcowa wyniesie 0 pkt.

    

  Nieobecność na EGZAMINIE (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego.

   

   

   


   

  EGZAMIN Z CHEMII ORGANICZNEJ  -  WYNIKI [0]

   


   

  Wszyscy studenci zaliczyli kolokwium zaliczeniowe z chemii organicznej.

   


   

   

   

  UWAGA studenci II roku kierunku Farmacja!

   

  EGZAMIN z Chemii organicznej odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00.

  Dostęp będzie ograniczony od godz. 10:00 do 10:10.  W tym czasie (10 minut) należy zalogować się na platformie i rozpocząć test.

  Po zalogowaniu, w zakładce „Moje wydarzenia” proszę odnaleźć link EGZAMIN_1_ChemOrg_WF_F2, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.:  

   

  Udostępniony test należy rozwiązać wciągu 90 minut od momentu uruchomienia.

    

  Nieobecność na EGZAMINIE (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego.

   

  UWAGA! Czas jest liczony od momentu uruchomienia testu do całkowitego zakończenia. W celu uniknięcia utrudnień w łączności z portalem zaleca się nieobciążanie przesyłu sieciowego i zamknięcie innych stron internetowych oraz aplikacji. W czasie rozwiązywania testu można powracać do poszczególnych pytań i korygować swoje odpowiedzi.

  Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania proszę przejść do podsumowania (ok. 5 minut przed upływem wyznaczonego czasu) i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

  Proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu 90 minut, po tym czasie EGZAMIN zostanie automatycznie zamknięty bez gwarancji zapisania odpowiedzi. W takiej sytuacji może się okazać, że pomimo wzięcia udziału w EGZAMINIE, co zostanie odnotowane na platformie, punktacja końcowa wyniesie 0 pkt.

   

   


   

   

  Uwaga studenci II roku kierunku Farmacja,
  którzy nie uzyskali zaliczenia kolokwium I i II
  z przedmiotu „Chemia organiczna”

   

  Kolokwium zaliczeniowe z Chemii organicznej odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl, dnia 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:30 (zgodnie z wcześniej zadeklarowanym harmonogramem ćwiczeń).

  Do kolokwium mają obowiązek przystąpić studenci, którzy nie uzyskali minimalnej liczby punktów z dwóch kolokwiów (I i II) niezbędnej do zaliczenia i dopuszczenia do dalszych etapów zaliczenia (egzaminu) przedmiotu Chemia Organiczna.

  Uczestnictwo w kolokwium jest obowiązkowe dla w/w studentów. Nieobecność na kolokwium (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem 0 pkt. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego.

   

  INSTRUKCJA:

  1. Dostęp do platformy będzie ograniczony od godz. 12:00 do 14:30.
  2. W tym czasie należy zalogować się na platformie i w ciągu 90 minut rozwiązać udostępniony test.
  3. W tym celu, po zalogowaniu, w zakładce „Moje wydarzenia” proszę odnaleźć link KOLOKWIUM_ZALICZENIOWE_ChemOrg_WF_F2, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
  4. UWAGA! Przewidziane jest tylko jedno podejście do kolokwium.
  5. Czas jest liczony od momentu uruchomienia testu do całkowitego zakończenia.
  6. W celu uniknięcia utrudnień w łączności z portalem zaleca się nieobciążanie przesyłu sieciowego i zamknięcie innych stron internetowych oraz aplikacji.
  7. W czasie rozwiązywania testu można powracać do poszczególnych pytań i korygować swoje odpowiedzi.
  8. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania proszę przejść do podsumowania (ok. 5 minut przed upływem wyznaczonego czasu) i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.
  9. Proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu 90 minut, po tym czasie test zostanie automatycznie zamknięty bez gwarancji zapisania odpowiedzi. W takiej sytuacji może się okazać, że pomimo wzięcia udziału w teście, co zostanie odnotowane na platformie, punktacja końcowa wyniesie 0 pkt.

   

   


   

  Uwaga studenci II roku kierunku Farmacja

  1. Kontynuujemy realizację materiału z zakresu Chemii Organicznej (wykłady oraz ćwiczenia).
  2. Proszę systematycznie sprawdzać informacje pojawiające się na stronie ZChOrg w zakładce Dydaktyka/Farmacja/Chemia Organiczna.
  3. Wszystkie materiały do opanowania i niezbędne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie zakładu i aktualizowane, zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Rektora.

   

  Wykłady z Chemii Organicznej:

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Chemia Organiczna studenci w czasie zawieszenia zajęć powinni przygotować się z teorii dotyczącej następujących zagadnień (zakres materiału z wykładów) - kontynuacja:

  1. Spektroskopia i określanie struktury (wykład planowany w dniu 24.04.2020 r.). Materiały wykładowe udostępnione są z opóźnieniem, ze względu na kolokwium, które odbyło się w dniu 28 kwietnia. Kolejne materiały będą udostępniane zgodnie z harmonogramem.
  2. Polimery – wiadomości wstępne. Budowa polimerów i ich klasyfikacje, budowa makrocząsteczek (wykład planowany w dniu 08.05.2020 r.).
  3. Struktura fizyczna polimerów, oddziaływania międzycząsteczkowe w polimerach, roztwory polimerów (wykład planowany w dniu 15.05.2020 r.).
  4. Masy molowe makrocząsteczek, rozdzielanie metodami chromatograficznymi, oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z polimerami, badanie struktur polimerowych metodami spektroskopii w podczerwieni, magnetycznego rezonansu jądrowego (wykład planowany w dniu 22.05.2020 r.).
  5. Sieciowanie polimerowe, degradacja polimerów, polimeryzacja rodnikowa (wykład planowany w dniu 29.05.2020 r.).
  6. Biopolimery, polimery w medycynie i farmacji (wykład planowany w dniu 05.06.2020 r.). – JEST TO OSTATNI WYKŁAD Z CHEMII ORGANICZNEJ W TYM ROKU AKADEMICKIM.

   

  Literatura:

  • McMurry J.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe. PWN, 2000 i późniejsze
  • Hart H. i inni: Chemia Organiczna. Krótki kurs. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007
  • Jan F. Rabek: Współczesna wiedza o polimerach cz.1 i cz.2. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017 i późniejsze

   

  Zakres merytoryczny:

  1. Spektroskopia i określanie struktury cz.1 pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  2. Spektroskopia i określanie struktury cz.2 pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  3. Polimery wiadomości wstępne pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  4. Struktura fizyczna polimerów pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  5. Oddziaływania międzycząsteczkowe w polimerach pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  6. Roztwory polimerów pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  7. Masy molowe makrocząsteczek → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  8. Rozdzielanie metodami chromatograficznymi → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  9. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z polimerami → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  10. Badanie struktur polimerowych metodami spektroskopii w podczerwieni → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  11. Badanie struktur polimerowych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  12. Sieciowanie polimerowe → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  13. Degradacja polimerów → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  14. Polimeryzacja rodnikowa → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  15. Biopolimery cz.1 → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  16. Biopolimery cz.2 → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  17. Polimery w medycynie i farmacji cz.1 → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"
  18. Polimery w medycynie i farmacji cz.2 → pliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"

   

  Zagadnienia utrwalające opanowany materiał - problemy z rozwiązaniami:

  1. Spektroskopia i określanie struktury – problemy z rozwiązaniamipliki są do pobrania w "Materiałach dla studentów"

   


   

  Uwaga studenci II roku kierunku Farmacja

  Wyniki kolokwium II wraz z decyzją dotyczącą zaliczenia obu kolokwiów i ewentualna decyzja dotycząca zwolnienia z egzaminu znajdują się pod linkiem:

  Podsumowanie wyników I i II kolokwium z chemii organicznej [261]

   

  UWAGA!

  1. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przedmiotu Chemia Organiczna, warunkiem dopuszczenia do egzaminu, jest uzyskanie minimum 60% maksymalnej ilości punktów z kolokwiów I i II (min. 60 pkt) oraz 60% z ćwiczeń (min. 138 pkt). UWAGA! Warunek pierwszy został zmieniony – aby zostać dopuszczonym do egzaminu, należało uzyskać z obu kolokwiów, nie mniej niż 52% wszystkich punktów. Osoby, które uzyskały 51,5% mają również zaliczone kolokwia.
  2. Inne warunki zaliczenia przedmiotu Chemia Organiczna oraz dopuszczenia do egzaminu nie ulegają zmianie (oczywiście przy założeniu czasowego zdalnego nauczania).
  3. Zwolnienie z egzaminu odbędzie się przy spełnieniu warunku zaliczenia materiału ćwiczeniowego na minimum 90% wszystkich punktów dotyczących ćwiczeń z przedmiotu Chemia Organiczna z dwóch semestrów.
  4. W nawiasie podano proponowaną ocenę końcową z przedmiotu Chemia Organiczna, przy założeniu spełnienia innych warunków zaliczenia przedmiotu (dotyczy tylko osób zwolnionych z egzaminu). Osoby, które nie zgadzają się z proponowaną oceną, mogą przystąpić do kolejnych etapów zaliczenia przedmiotu – egzaminu.
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zaliczenia przedmiotu i dalszej jego realizacji proszę bezpośrednio kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przedmiot Chemia Organiczna: dr hab. Marta Płońska-Brzezińska, marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl
  6. Wszystkie materiały do opanowania i niezbędne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Zakładu i aktualizowane, zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Rektora.
  7. Realizację dalszych zagadnień z zakresu Chemii Organicznej (materiał wykładowy oraz ćwiczeniowy) kontynuujemy od 30 kwietnia 2020 r. Proszę systematycznie sprawdzać informacje pojawiające się na stronie ZChOrg w zakładce Dydaktyka/Farmacja/Chemia Organiczna.

   


   

  Uwaga studenci II roku kierunku Farmacja

  Kolokwium II z Chemii organicznej odbędzie się elektronicznie na platformie edukacyjnej uczelni https://umb.eduportal.pl dnia 28 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00.

  Dostęp będzie ograniczony od godz. 15:50 do 17:40. W tym czasie należy zalogować się na platformie i wciągu 90 minut rozwiązać udostępniony test. W tym celu, po zalogowaniu, w zakładce „Moje wydarzenia” proszę odnaleźć link KOLOKWIUM_2_ChemOrg_WF_F2, uruchomić go i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

  Uczestnictwo w kolokwium jest obowiązkowe. Nieobecność na kolokwium (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem 0 pkt. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego.

  UWAGA! Przewidziane jest tylko jedno podejście do kolokwium. Czas jest liczony od momentu uruchomienia testu do całkowitego zakończenia. W celu uniknięcia utrudnień w łączności z portalem zaleca się nieobciążanie przesyłu sieciowego i zamknięcie innych stron internetowych oraz aplikacji. W czasie rozwiązywania testu można powracać do poszczególnych pytań i korygować swoje odpowiedzi.

  Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania proszę przejść do podsumowania (nie mniej niż 5 minut przed upływem wyznaczonego czasu) i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

  Proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu 90 minut, po tym czasie test zostanie automatycznie zamknięty bez gwarancji zapisania odpowiedzi.

  W takiej sytuacji może się okazać, że pomimo wzięcia udziału w teście, co zostanie odnotowane na platformie, punktacja końcowa wyniesie 0 pkt.

   


   

  Uwaga studenci II roku kierunku Farmacja

  Realizację materiału ćwiczeniowego (preparaty z grupy B) rozpoczniemy od 4 maja 2020 r.

  Obowiązujący zakres materiału do Kolokwium II (szczegóły poniżej) – wykłady do dnia 30 marca.

  UWAGA! Kolokwium będzie w formie testu z pytaniami zamkniętymi jedno- i/lub wielokrotnego wyboru. Test może być rozwiązany jeden raz, bez możliwości nanoszenia zmian po zakończeniu. Kolokwium będzie przeprowadzone na platformie e-learningowej UMB. Prosimy o zapoznanie się z zasadami logowania na platformie i jej funkcjonowania.

  Uczestnictwo w kolokwium jest obowiązkowe. Nieobecność na kolokwium (nieprzesłanie testu), skutkuje otrzymaniem 0 pkt. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego.

  Informacje dodatkowe, tj. data i godzina udostępnienia testu, czas na jego rozwiązanie, zostaną podane w formie oddzielnego komunikatu w piątek, dnia 24.04.2020 r. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń.

   

  Zakres do Kolokwium II 2019-2020

  Wykłady zrealizowane do 6 marca (włącznie) – punkty od 1 do 9. Szczegółowy zakres materiału do opanowania znajduje się poniżej.

  Punkty od 10 do 13 materiały w formie elektronicznej na stronie Zakładu Chemii Organicznej w zakładce ‘Aktualności’ (dotyczą one części teoretycznej oraz problemów z rozwiązaniami).

  1. Alkiny i dieny. Alkiny otrzymywanie. Alkiny nazewnictwo. Addycja elektrofilowa do alkinów i sprzężonych dienów. Alkiny  reakcje charakterystyczne: uwadnianie, addycja fluorowców, hydroborowanie, utlenianie.
  2. Halogenki alkilowe – rodzaje i struktura, nazewnictwo, ich reakcje (reakcje podstawienia i eliminacji). Wolnorodnikowe halogenowanie alkanów. Bromowanie allilowe alkenów.
  3. Węglowodory aromatyczne (nazewnictwo), benzen – struktura i trwałość, aromatyczność. Skondensowane układy aromatyczne. Reakcje charakterystyczne dla benzenu, utlenianie, redukcja, substytucja elektrofilowa – bromowanie, sulfonowanie, nitrowanie, acylowanie. Efekt podstawnikowy w pierścieniach aromatycznych (efekt indukcyjny reakcja nitrowania chlorobenzenu, reakcja nitrowania toluenu, reakcja nitrowania fenolu). Aromatyczna substytucja nukleofilowa. Klasyfikacja efektów podstawnikowych w reakcjach aromatycznej substytucji elektrofilowej.
  4. Alkohole. Nazewnictwo. Otrzymywanie alkoholi pierwszorzędowych, drugorzędowych i trzeciorzędowych. Właściwości fizyczne i chemiczne. Reakcje charakterystyczne – dehydratacja, utlenianie (odróżnianie rzędowości alkoholi z wykorzystaniem r. utleniania; utlenianie alkoholi wielowodorotlenowych), reakcje alkoholi z aldehydami i ketonami, reakcja estryfikacji, reakcje z kwasami nieorganicznymi.
  5. Fenole. Otrzymywanie i nazewnictwo. Właściwości fizyczne. Reakcje charakterystyczne.
  6. Etery. Otrzymywanie. Nazewnictwo. Reakcje charakterystyczne. Bierność chemiczna eterów.
  7. Aldehydy i ketony. Nazewnictwo. Otrzymywanie. Efekt indukcyjny. Tautomeria keto-enolowa. Addycja nukleofilowa. Hydratacja aldehydów i ketonów. Reakcje z aminami pierwszo- i drugorzędowymi. Kondensacja aldolowa.
  8. Kwasy karboksylowe, pochodne kwasów karboksylowych (halogenki kwasowe, bezwodniki kwasowe). Nazewnictwo. Otrzymywanie. Reakcje charakterystyczne. Asocjacja, właściwości fizyczne.
  9. Estry. Nazewnictwo. Otrzymywanie. Reakcje charakterystyczne.
  10. Etery, epoksydy, organiczne związki siarki: tiole, sulfidy, disulfidy, sole sulfoniowe, sulfotlenki, kwasy sulfonowe, sulfochlorki, sulfonoamidy.
  11. Reakcje kondensacji związków karbonylowych, aminy alifatyczne i aromatyczne, związki diazowe, związki azowe.
  12. Aminy.
  13. Związki heterocykliczne.

   


   

  20-04-2020

  Uwaga studenci II roku kierunku Farmacja

  1. Proszę systematycznie sprawdzać informacje pojawiające się na stronie ZChOrg w zakładce Dydaktyka/Farmacja/Chemia Organiczna.
  2. Wszystkie materiały do opanowania i niezbędne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Zakładu i aktualizowane, zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Rektora.
  3. UWAGA! W związku z przedłużającą się przerwą epidemiologiczną, ćwiczenia z Chemii Organicznej, te które miały odbyć się w dniach 6-8 kwietnia (Preparaty z grupy B), zostają przesunięte na okres po przerwie epidemiologicznej. 
   Zgodnie z załączonym harmonogramem oraz obecnym rokiem akademickim, mamy w tzw. zapasie, trzy tygodnie zajęć od 1 czerwca do 21 czerwca, na które nie były zaplanowane żadne zajęcia ćwiczeniowe z ChOrg. Zgodnie z harmonogramem zajęć, 140 godzin ćwiczeniowych przeznaczonych na ten przedmiot, miało zakończyć się 27 maja. Okres od 1 czerwca do 21 czerwca był przeznaczony m. in. na pracownie uzupełniające, poprawy, kolokwia. W związku z zaistniałą sytuacją, okres ten będzie przeznaczony na wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych (Preparaty z grupy B).
  4. Wykłady z ChOrg będą również realizowane do końca semestru, a nie jak planowano wcześniej do maja włącznie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba z Państwa strony, to terminy konsultacji przeznaczymy również na zajęcia wykładowe i omówienie trudniejszych zagadnień.

   

   


   

   


   

  Wykłady z Chemii Organicznej

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Chemia Organiczna studenci w czasie zawieszenia zajęć powinni przygotować się z teorii dotyczącej następujących zagadnień (zakres materiału z wykładów):

  1. Etery i epoksydy; organiczne związki siarki: tiole, sulfidy, disulfidy, sole sulfoniowe, sulfotlenki, kwasy sulfonowe, sulfochlorki, sulfonoamidy (wykład planowany w dniu 13.03.2020)
  2. Reakcje kondensacji związków karbonylowych, aminy, związki diazowe, związki azowe (wykład planowany w dniu 20.03.2020)
  3. Związki heterocykliczne (wykład planowany w dniu 27.03.2020)
  4. Makromolekuły o znaczeniu biologicznym: lipidy i detergenty, węglowodany, aminokwasy, peptydy i białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe (wykłady planowane w dniach 03.04.2020 i 10.04.2020)

  Literatura: McMurry J.: Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe. PWN, 2000 i późniejsze.

  Zakres merytoryczny:

  a) Etery i epoksydy; tiole i sulfidy [315] (Wydanie z 2013 roku Rozdział 18, strona 639) /uwaga: poprawiona jakość pierwotnego skanu/

  b) Reakcje kondensacji związków karbonylowych - część 1 [230] (Wydanie z 2013 roku Rozdział 23, strona 854) /uwaga: poprawiona jakość pierwotnego skanu/

  c) Reakcje kondensacji związków karbonylowych - część 2 [204] (Wydanie z 2013 roku Rozdział 23, strona 854) /uwaga: poprawiona jakość pierwotnego skanu/

  d) Aminy - część 1 [252] (Wydanie z 2013 roku Rozdział 24, strona 892) /uwaga: poprawiona jakość pierwotnego skanu/

  e) Aminy - część 2 [205]  (Wydanie z 2013 roku Rozdział 24, strona 892) /uwaga: poprawiona jakość pierwotnego skanu/

  f) Związki heterocykliczne - część 1 [215] (Harold Hart, Chemia organiczna, Wydanie z 2008 roku Rozdział 13, strona 403)

  g) Związki heterocykliczne - część 2 [166]

  h) Makromolekuły o znaczeniu biologicznym (Harold Hart, Chemia organiczna, Wydanie z 2008 roku):

  Zagadnienia utrwalające opanowany materiał - problemy z rozwiązaniami:

  a) Etery i epoksydy - problemy z rozwiązaniami [199]

  b) Reakcje kondensacji - problemy z rozwiązaniami [118]

  c) Aminy - problemy z rozwiązaniami [109]

  d) Związki heterocykliczne - problemy z rozwiązaniami [82] (Harold Hart, Chemia organiczna, Wydanie z 2000 roku)

  e) Makromolekuły o znaczeniu biologicznym (Harold Hart, Chemia organiczna, Wydanie z 2000 roku):

   

  Forma zaliczenia materiału z wykładów zgodnie z Regulaminem przedmiotu – KOLOKWIUM. Kolokwium II będzie obejmowało zakres materiału omówiony na wykładach do dnia 6 marca 2020 r. oraz materiały do samodzielnego opracowania zamieszczane na stronie Zakładu Chemii Organicznej zgodnie z rozporządzeniem Rektora.

  Kolokwium II planowane w terminie 30.03.-3.04.2020 r. nie odbędzie się.

  Termin kolokwium II zostanie ustalony w terminie późniejszym.

   

  Ćwiczenia z Chemii Organicznej

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotu Chemia Organiczna studenci w czasie zawieszenia zajęć powinni przygotować się z teorii dotyczącej następujących zagadnień (zakres materiału z ćwiczeń):

  1. Zagadnienia do opracowania znajdują się w instrukcji do każdego Preparatu z grupy A. Każdy student ma obowiązek przesłać prowadzącemu nauczycielowi akademickiemu daną grupę ćwiczeniową zagadnienia znajdujące się w preparacie na dany tydzień.
  2. W związku z tym, że zajęcia w dniach 16-18 marca nie odbywają się, proszę opracować (każdy indywidualnie) pytania znajdujące się na końcu instrukcji (każdy dla swojego preparatu, który wykonywałby w dniach 16-18 marca) i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) do swojego prowadzącego do dnia 23 marca 2020 r. Adresy email znajdziecie Państwo na stronie Zakładu.
  3. W ramach ćwiczeń, które powinny odbyć się w dniach 23-25 marca (zgodnie z harmonogramem Ćwiczenie nr 17, preparaty z grupy A), proszę opracować zestaw pytań przesłanych przez nauczyciela akademickiego (zostaną one przesłane indywidualnie przez prowadzącego daną grupę ćwiczeniową nauczyciela akademickiego). Proszę opracować zestawy pytań zgodnie z harmonogramem wykonywanych ćwiczeń. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z nauczycielem akademickim prowadzącym daną grupę ćwiczeniową. Opracowane pytania, proszę przesłać drogą elektroniczną (e-mail) do swojego prowadzącego do dnia 30 marca 2020 r.
  4. W ramach ćwiczeń, które powinny odbyć się w dniach 30 marca-1 kwietnia (zgodnie z harmonogramem Ćwiczenie nr 18, preparaty z grupy A), proszę opracować zestaw pytań przesłanych przez nauczyciela akademickiego (zostaną one przesłane indywidualnie przez prowadzącego daną grupę ćwiczeniową nauczyciela akademickiego). Proszę opracować zestawy pytań zgodnie z harmonogramem wykonywanych ćwiczeń. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z nauczycielem akademickim prowadzącym daną grupę ćwiczeniową. Opracowane pytania, proszę przesłać drogą elektroniczną (e-mail) do swojego prowadzącego do dnia 6 kwietnia 2020 r.

  5. UWAGA! W związku z przedłużającą się przerwą epidemiologiczną, ćwiczenia z Chemii Organicznej, te które miały odbyć się w dniach 6-8 kwietnia (Preparaty z grupy B), zostają przesunięte na okres po kwarantannie. Zgodnie z załączonym harmonogramem oraz obecnym rokiem akademickim, mamy w tzw. zapasie, trzy tygodnie zajęć od 1 czerwca do 21 czerwca, na które nie były zaplanowane zajęcia ćwiczeniowe z ChOrg. W związku z tym, 3 Preparaty z grupy B (ćwiczenia), mogą odbyć się z trzy tygodniowym opóźnieniem. Realizowanie materiału z ćwiczeń tymczasowo zawieszamy. Proszę nadesłać opracowane pytania do Ćwiczenia 18, zgodnie z powyższym terminem (6 kwietnia 2020).
  6. Proszę systematycznie sprawdzać informacje dotyczące ćwiczeń. Będą one aktualizowane.
  7. Inne formy zaliczenia ćwiczeń (teoria z każdego preparatu znajdująca się na stronie Zakładu) pozostają bez zmian. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przedmiotu, po przywróceniu zajęć dydaktycznych na Uczelni, będziecie Państwo musieli zaliczyć ćwiczenia w formie pisemnej.

   


   

  W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov2, zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od 12 do 25 marca 2020 r.
  Poza ograniczeniami jak powyżej, Uczelnia pracuje w dotychczasowym trybie. 

  Z poważaniem,
  Rektor

  prof. dr hab. Adam Krętowski

   


   

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 10.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odwołuje się wykłady prowadzone przez pracowników Zakładu Chemii Organicznej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

  Kierownik Zakładu
  Marta Płońska-Brzezińska

   


   

  Kolokwium I - drugi termin odbędzie się 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 15:30 w Zakładzie Chemii Organicznej (Collegium Primum, I piętro).

   


   

  W y k ł a d y  z "Chemii organicznej" dla studentów II roku Farmacji w semestrze letnim będą odbywały się w piątki, w godz. 8:15-10:25 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

   

  Ć w i c z e n i a  z "Chemii organicznej" w semestrze zimowym będą odbywały się w Zakładzie Chemii Organicznej w prac. 115/116 zgodnie z poniższym harmonogramem:

  poniedziałek

  II  grupa  

  10:00-14:45 dr Anna Pućkowska
  poniedziałek

  I  grupa  

  15:00-19:45

  dr Irena Bruzgo

  wtorek IV grupa   8:00-12:45 dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  środa V grupa  9:30-14:15

  dr Monika Tomczyk

  środa

  III grupa  

  14:30-19:15 mgr Paulina Uścinowicz

   


   

  Kolokwium I - wyniki

   


   

   


   

  Kolokwium I z "Chemii organicznej" dla II roku Farmacji odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w salach nr 218 oraz 223 (Collegium Primum, II piętro).

   


   

  WAŻNE!

  W dniach 6 grudnia 2019 r. i 20 grudnia 2019 r. nie odbędą się wykłady z "Chemii organicznej".

   


   

  W y k ł a d y  z "Chemii organicznej" dla studentów II roku Farmacji w semestrze zimowym będą odbywały się w piątki, w godz. 8:15-10:25 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

  Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 11 października 2019 r. (piątek) o godz. 8:15.

   

  Ć w i c z e n i a  z "Chemii organicznej" w semestrze zimowym będą odbywały się w Zakładzie Chemii Organicznej w prac. 115/116 zgodnie z poniższym harmonogramem:

  poniedziałek

  II  grupa  

  8:00-12:45 dr Anna Pućkowska
  poniedziałek

  I  grupa  

  13:00-17:45

  dr Irena Bruzgo

  wtorek IV grupa   9:50-14:35 dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  wtorek V grupa  14:45-19:30

  mgr Paulina Uścinowicz
  dr hab. Agnieszka Markowska

  środa

  III grupa  

  10:00-14:45 dr Monika Tomczyk
  środa VI grupa 15:00-19:45

  dr hab. Danuta Drozdowska

  mgr Paulina Uścinowicz

  Pierwsze ćwiczenia odbędą się w dniach 7-9 października 2019 r.

   

  Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału zamieszczonego na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej.

  Przed pierwszymi zajęciami należy zapoznać się z "REGULAMINEM obowiązującym studentów II roku FARMACJI w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Chemia organiczna" w roku akademickim 2019/2020", z "Zasadami bezpiecznej pracy w pracowni chemii organicznej" i "Podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi".

  Uwaga! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Obowiązuje zmiana obuwia! Studenci przebierają się w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali nr 218).

   

  Program zajęć oraz materiały do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Farmacja – Chemia organiczna):

  https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej