• 31.12.2019 Zakład Chemii Organicznej

  Szczegółowy rozkład zajęć

  Szczegółowy rozkład ćwiczeń z chemii organicznej w roku akademickim 2019/2020:

  semestr zimowy [368]

  semestr letni [68]

   


   

  MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

   


   

  F A R M A C J A

   CHEMIA  ORGANICZNA

  2019/2020  (semestr III – zimowy)

        

  Nr

  Ćwiczenie

  Data

  1

  Organizacja pracy w laboratorium chemii organicznej.

  Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej.

  Podstawowe czynności laboratoryjne.

  7-9.10.2019 r.

  2

  Chromatografia.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Nomenklatura związków organicznych część pierwsza.

  Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane.

  14-16.10.2019 r.

  3

  Ekstrakcja.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Nomenklatura związków organicznych część druga.

  Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane.

  21-23.10.2019 r.

  4

  Krystalizacja, sublimacja.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  28-30.10.2019 r.

  5

  Destylacja – część pierwsza.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Izomeria konstytucyjna, izomeria konformacyjna.

  Izomeria związków organicznych podstawowe wiadomości teoretyczne.

  4-6.11.2019 r.

  6

  Destylacja – część druga.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Stereoizomeria. Izomeria geometryczna cis/trans, E/Z.

  18-20.11.2019 r.

  7

  Synteza mrówczanu etylu.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Stereoizomeria. Izomeria optyczna. Konfiguracja bezwzględna R/S, konfiguracja względna D/L.

  25-27.11.2019 r.

  8

  Analiza jakościowa – część pierwsza.

  Analiza pierwiastkowa związków organicznych. Węglowodory.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Sprawozdanie (protokół) z wykonania analizy – część I.

  Spektroskopia NMR.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia ze spektroskopii NMR.

  2-4.12.2019 r.

  9

  Analiza jakościowa – część druga.

  Alkohole, fenole, glikole, aldehydy, ketony, węglowodany.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Sprawozdanie (protokół) z wykonania analizy – część II.

  Spektroskopia NMR ciąg dalszy.

  9-11.12.2019 r.

  10

  Analiza jakościowa – część trzecia.

  Kwasy karboksylowe i ich pochodne (estry, amidy), lipidy, związki heterocykliczne.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Sprawozdanie (protokół) z wykonania analizy – część III.

  Spektroskopia IR.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia ze spektroskopii IR.

  16-18.12.2019 r.

  Kolokwium I. 23.01.2020 r.

  11

  Analiza jakościowa – część czwarta.

  Związki zawierające azot: aminy, aminokwasy, białka, nitrozwiązki.

  Podstawowe wiadomości teoretyczne.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Sprawozdanie (protokół) z wykonania analizy – część IV.

  Spektroskopia IR ciąg dalszy.

  13-15.01.2020 r.

  12

  Mikrofalowa synteza cynamonitrylu.

  Budowa, właściwości i otrzymywanie nitryli materiał teoretyczny do ćwiczenia.

  Instrukcja wykonania ćwiczenia.

  Rozwiązywanie zadań rachunkowych – wydajność reakcji.

  20-22.01.2020 r.
  Pracownia uzupełniająca. 27-29.01.2020 r.

   

    


   

  F A R M A C J A

   CHEMIA  ORGANICZNA

  2019/2020  (semestr IV – letni)

   

  Nr Ćwiczenie Data
  13 Preparat z grupy A. 24-26.02.2020 r.
  14

  Preparat z grupy A.

  2-4.03.2020 r.
  15

  Preparat z grupy A.

  9-11.03.2020 r.
  16

  Preparat z grupy A.

  16-18.03.2020 r.
  17

  Preparat z grupy A.

  23-25.03.2020 r.
  18

  Preparat z grupy A.

  30.03.-1.04.2020 r.

  Kolokwium II.

  30.03.-3.04.2020 r.

  19

  Preparat z grupy B.

  6-8.04.2020 r.
  20

  Preparat z grupy B.

  27-29.04.2020 r.
  21

  Preparat z grupy B.

  4-6.05.2020 r.
  22

  Preparat z grupy B.

  11-13.05.2020 r.
  23

  Preparat z grupy B.

  18-20.05.2020 r.
  24

  Preparat z grupy B.

  25-27.05.2020 r.

  Pracownia uzupełniająca.

  1-3.06.2020 r.

  Kolokwium zaliczeniowe.

  15.06.2020 r.

  Egzamin w terminie „0”.

  15-18.06.2020 r.

   

  Zaliczenie preparatu schemat sprawozdania.

  Schemat sprawozdania plik do edycji.

  Grafik wykonywania preparatów.

   

  Zakres materiału obowiązujący przy preparatach z grupy A.

  Preparaty grupa A

    Preparat 1 – Kwas acetylosalicylowy (SN2)

    Preparat 2 – Pent-2-en (E1)

    Preparat 3 – 1H-Benzimidazol (addycja nukleofilowa, kondensacja)

    Preparat 4 – Dibenzylidenoaceton (addycja nukleofilowa, kondensacja aldolowa)

    Preparat 5 – Kwas benzoesowy (utlenianie)

    Preparat 6 – Kwas p-aminobenzoesowy (redukcja)

   

  Zakres materiału obowiązujący przy preparatach z grupy B.

  Preparaty grupa B

    Preparat 7 – Acetanilid (SN2)

    Preparat 8 – p-Nitroacetanilid (SE)

    Preparat 9 – p-Nitroanilina (SN2, hydroliza kwasowa)

  Preparat 10 – Czerwień para (diazowanie, sprzęganie)

  Preparat 11 – p-Jodonitrobenzen (diazowanie, reakcja Sandmeyera)

  Preparat 12 – N-D-glukozylo-p-nitroanilina (SN1)