• 21.09.2020 Zakład Chemii Organicznej

    Regulamin

     

    Regulamin obowiązujący studentów II roku FARMACJI w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na seminarium z "Postępów syntezy organicznej w projektowaniu leków" w roku akademickim 2019/2020